Harning

 • Mest læste de seneste 48 tim

 • Blogstats

  • 165 282 hits
 • Kommentarpolitik

  Vær venligst opmærksom på, hvordan du formulerer din kommentar. Kommenterer der kan anses for injurierende eller som på nogen måde kan ophæve kilders anonymitet, eller som krænker andre menneskers privatliv vil ikke blive publiceret.
 • Ophavsret

  Ophavsretten til min blogs indhold tilhører iflg. lov om ophavsret mig. Korte tekststykker kan naturligvis citeres, når kilden, herunder mit navn, klart anføres. Hvis du ønsker at gøre brug af mine tekster på anden vis, kan dette ske efter skriftlig aftale.
 • En tanke…..

  ”Sociala grupper skapar avvikelse genom att skapa de regler vilkas överträdande bildar avvikelse, och genom att applicera dessa regler på särskilda människor och stämpla dem som avvikare." Howard S Becker
 • Og én mere

  ”Først kom de for at tage kommunisterne, men jeg protesterede ikke, jeg var jo ikke kommunist. Da de kom for at arrestere fagforeningsmændene, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke fagforeningsmand. Da de spærrede socialisterne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke socialist. Da de spærrede jøderne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke jøde. Da de kom efter mig, var der ikke flere tilbage til at protestere.” Martin Niemöller
 • Sider

 • Reklamer

  Jeg står på ingen måde inde for de reklamer som du eventuelt kan se på denne blog.
 • Meta

Om/Kontakt

Boel Harning

Bibliografi

2005 ”på græssets smaragdgrønne” (Senryudigte)

2005 ”Forældrerettigheder” (Faglitteratur)

2008 ”Buy a poem” (Interagerende digte på tøj og tasker)

2009 ”Ordløst, 119 digtere i dansk forfatterforening” (Antologi)

2015 ”Codeswitching” (Texter från en Icke-poet)

”Utmanande beteenden” (Faglitterær pjece)
”Utvärdering av arbetsmiljön i skolan AST” (Faglitterær pjece)
Div. kronikker i bl.a.: Politiken, Arbejderen, Dagens skola.

 

Medlem af

Dansk Forfatterforening

Danskt Svenskt Författarsällskap

 

Du kan skrive til mig på

harning@writeme.com

 

30 svar till “Om/Kontakt”

 1. Lonni said

  hey Harning! Har du hørt noget fra ”Julehistorien” du sendte ind?

  Kh
  og go weekend!

  Lonni

 2. harning said

  øh..er det nu ? Troede det var engang i maj? og derudover lader postgangen til denne side af sundet (og for øvrigt også på denne side) en del tilbage at ønske, så jeg ved faktiskt ikke noget……Hvad med dig ?

 3. heidi said

  Hej..

  Sidder selv i en meget vanskelig sag som kan læses på

  http://www.sexchikane.webbyen.dk
  Vidneforklaring i overgrebs sag

  http://www.klitnyt.dk/sexchikane

  Dokumenter og meget mere i samme sag,samt ny sag kommer ind på klitnyt siden

  Underskrifter på
  http://www.vanvid.underskrifter.dk

  I en gammel overgrebs sag fra thy,som er vildt uhyggelig kan man få retsudskrift ved at skrive til vibeke på
  vibekep40@ofir.dk

  Begge sagerne gør at man tror der har været en annonce i Thisted Dagblad hvor der står…
  ER DU PÆDOFIL?
  Vi mangler lærere og skoleledere i Thy…
  Men læs siderne og læs retsudskriftet,så lover jeg din dag ikke er kedelig længere….
  Der er retsudskrift fra både byret og landsret…

  Hilsen heidi

  Iøvrigt er der debat i gang om sagen på
  http://www.borgerdebat.dk

 4. harning said

  Tak for tippet Heidi, det vil jeg så kigge på når jeg får lidt tid til overs 😀

 5. harning said

  Har Heidi en sag?

  Som læsere af denne blog har kunnet se så har ” Heidi” lagt flere links med henvisning til hendes egen sag. Da jeg dels interesserer mig forholdet mellem borger og myndigheder, dels ikke umiddelbart vil censurere nogens kommentarer fra denne blog (men heller ikke ønsker at min blog anvendes til at ”legalisere” sager som jeg intet ved om), har jeg nu læst Heidis egen version af sagen.

  Heidis version af sagen i korte træk.:
  A. Hendes søn, der går i sjette klasse, fortæller mor og far ved middagsbordet, at en lærer ofte klapser nogle af klassens piger i numsen.

  B. Heidi er af den opfattelse, at der er tale om et forhold, som hun i henhold til lov om social service – er nødt til at underrette forvaltningen om.

  C. Heidi er også af den opfattelse, at alverdens andre myndigheder (og alle os andre) skal orienteres om hendes søns opfattelse af lærerens adfærd – således at børnene beskyttes.

  D. Heidi synes det er synd for de pågældende piger, at de ikke selv ”tør” stå frem og fortælle om den sexchikane, som de, ifølge Heidi og hendes søn, har været udsat for.

  E. Heidi vil gerne hjælpe pigerne – derfor handler hun på deres og deres forældres vegne.

  F. Heidi kan ikke forstå hvorfor politiet ikke også vil høre hendes mand redegøre for hvad den fælles søn har sagt ved spisebordet.

  G. Heidi bliver sigtet for injurier og føler sig trådt på og krænket når myndighederne vil have hende mentalundersøgt.

  Mine kommentarer til ovenstående er:
  A+B+E
  Det er korrekt, at der i henhold til lov om social service foreligger en underretningspligt for såvel almindelige borgere som pædagoger (§ 35,36).
  Men det er hér særdeles vigtigt at huske på, at en sådan underretning fra en fagperson naturligvis skal baseres på et minimum af facts.
  Derudover tilsigter disse paragraffer på ingen måde at tilsidesætte lov om forældremyndighed og samvær.
  Underretninger til forvaltningen bør således ALTID foregås af forældremyndighedsindehavers høring og samtykke.

  Derudover kan underretteren naturligvis ikke forvente, at forvaltningen skal give underretteren oplysning om sagens gang i forvaltningen, idet dette naturligvis er tavshedspligtsbelagt af hensyn til de berørte parter (Heidi er ikke en part). Når først underretning er sket er det altså forvaltningens opgave at, i henhold til officialmaksimen, undersøge sagen til bunds.

  I denne sag findes der ikke et minimum af facts når Heidi starter sin krig, kun løse antagelser (udtalelser fra tredjemand der angiveligt har set noget er ikke facts). Ej heller har Heidi forud for sagen sikret sig, at de unge piger og disses forældre/værger er blevet hørt eller har givet samtykke til Heidi. Hun tromler bare derudaf, med en misforstået venlighed og en pinligt ignorant uvidenhed om lovgivningen.

  D – Er det synd for pigerne? Hvad nu hvis Heidi har fejl? Jeg kan forestille mig flere scenarier:

  1. At læreren aldrig har rørt ved pigerne og Heidis søn lyver – og bliver ved med at lyve fordi han får så god opmærksomhed med sine historier derhjemme.
  2. Læreren har rørt ved pigerne – men det var for sjov, ingen af dem føler sig krænkede og Heidi og hendes søn er snerper..
  3. Læreren har rørt ved pigerne og de føler sig krænkede. Men en offentlig sag ville for dem være endnu mere psykiskt belastende end den eksisterende situation (hvor de jo faktiskt kan skifte skole eller tale med skolens ledelse privat).

  Og uanset ovenstående, så er det fuldstændigt urimeligt, at Heidi handler uden hensyntagen til hvad de enkelte piger og deres forældre ønsker!

  F. Skal politiet afhøre Heidis mand?

  Endnu engang en misforståelse fra Heidis side om hvordan myndigheders arbejde foregår. For hvorfor i alverden skulle politiet også høre hendes mand? Han har jo ikke set noget! Den eneste der angiveligt har set noget, er sønnen – og han har afgivet forklaring. Heidi har også afgivet forklaring. Ikke om hvad hun ved, eller om hvad hun har set, for hun ved jo ikke noget og har ikke set noget, så hun kan bare afgive forklaring om hvad hun har hørt sin søn fortælle.

  Sønnens fortælling bliver ikke mere sandfærdig eller materialiserer sig som fysiskt bevis, bare fordi endnu en person har hørt hans historie!

  Eller sagt på en anden måde, at videreformidle noget som man har hørt om andre er sladder, i dette tilfælde ondskabsfuld sladder, hvilket er = injurier.

  C+G. Er en mentalundersøgelse og en injuriesag magtmisbrug?

  Af Heidis egne referencer fremgår det, at sagen ER blevet undersøgt af de relevante myndigheder, at pigerne har skrevet under på, at Heidis påstande ikke er rigtige, og at der derfor ikke er fundet anledning til at rejse sigtelse mod læreren. Alligevel mener Heidi at hun har en sag og at dette giver hende ret til at udbrede urigtige oplysninger om såvel læreren som pigerne.
  Jeg har gennem årene set mange forfærdelige eksempler på myndighedernes magtmisbrug At rejse sigtelse om injurier og bede om en mentalundersøgelse af Heidi er ikke et af dem!

  Så har Heidi en sag?
  Nej det har hun ikke! Så kort kan det siges. Det er ikke altid sådan at den der råber højest – i rødt-i skriftstørrelse 20- har ret. Og Heidi har det ikke. Jeg er ked af at sige det, men sjældent har jeg set en så misforstået tolkning af loven og myndighedernes arbejdsopgaver, som Heidi udviser i sin sag og gentager på sine ”støttesites” på nettet. For ikke tale om den vrangforestilling der på disse sites kommer til udtryk vedrørende børns tarv.
  Hvordan i alverden kan nogen tro at det er i børnenes (pigernes) tarv, at gøre som Heidi og tage magten og handlemulighederne fra dem, at nægte at tro på deres version og gøre dem til ofre som det er synd for?

  Det er sørgeligt, når nu der findes så mange borgere, som rent faktiskt bliver trådt på i systemet, at deres troværdighed risikerer at miskrediteres pga. mennesker som Heidi. Mennesker der råber uhyggeligt højt om en sag, som aldrig nogensinde burde have fundet sted og hvor myndighederne faktiskt har gjort så godt de kunne – og set med så milde øjne som overhoved muligt.

  I denne sag har myndighederne helt klart udvist tålmodighed og desuden forsøgt, at lade tvivlen komme Heidi til gode, ved at foreslå, at hun måske ikke har handlet i ond tro men bare forvirret og mod bedre vidende og derfor bør mentalundersøges.
  Hvorvidt Heidi er mentalt rask er for øvrigt ikke bevis for noget som helst og fortæller heller ikke sandheden om noget som helst andet end hendes sundhedstilstand og om hvorvidt hun skal idømmes straf eller behandling.

  Afslutningsvis kan jeg varmt anbefale Guillous bog ”Häxornas försvarare”, den er letlæst men lykkes alligevel på en faktuel måde, at redegøre for hvor uheldigt det er når uvidende mennesker viderebringer rygter og uuddannede foretager afhøringer af børn. ( for dem af jer der er lidt mere avancerede findes der en hel del forskningsresultater at tilgå – men dem kan I jo sagtens selv finde:D)

  * Med forbehold for, at Heidi ikke kan formulere sig, at hun ikke kan skelne væsentligt fra uvæsentligt og at relevante oplysninger derfor ikke fremgår af Heidis egen redegørelse og de sites hun henviser til – og at grundlaget for mine kommentarer derved bliver noget usikkert *

  Harning

  Jeg vil fremover frabede mig yderligere diskussion om Heidis sag på min Blog. Dem af jer der ønsker at læse sagen eller debattere den yderligere kan gøre dette på Heidis egne sider.

 6. Wauw – Jeg elsker de der øjeblikke hvor man falder over en blog man bare ved man bliver glad for. Tak 🙂

 7. harning said

  Velkommen til Linda. 😀
  Og mange tak – håber da at første indtryk også ved dit nærmere eftersyn kan leve op til forventningerne. 😀

 8. martin fremming said

  Hejsa Boel 🙂 hvorn går det hos dig? jeg har søgt efter dig ”overalt” hey der er gammel elevdag på xxxx den 1 maj? jeg ved ikke helt om jeg kommer er på vej til københavn evt ??? når men min mail tjekker jeg tit så håber du lige skriver fra tid til anden? med venlig hilsen martin fremming

 9. harning said

  Hey selv Fremming!
  Ej, hvor hyggeligt. 😀 (tillod mig lige at xxx, håber det ok).
  Og overalt? Jamen, jeg er jo lige her. 😀

  Gammel elevdag, tja måske – hvilket jubilæum runder vi egentlig? tror ikke jeg har været der siden…. uha..lang tid siden..

 10. harning said

  Nu har jeg tjekket det lidt ud, og regnet på det…Ikke helt let, men jeg/vi har ihvertfald ikke jubilæum før til næste år (og hvilket og hvor mange år vil jeg slet ikke ind på.. 😀 )
  Så jeg tror ikke, at jeg tager derhen denne gang. Men måske til næste år? 😀

 11. martin fremming said

  hejsan lige omkring 1 maj kommer jeg til københavn, der er lige en kolonihave jeg skal sætte i stand 🙂 så der bliver jeg nok sommeren over men glæder mig til at høre fra dig på min mail knuser fra Martin Fremming

 12. harning said

  Mailer en af dagene – og jeg er nu blevet belært fra højere instans om at jo vi har da jubilæum!
  Så måske kommer jeg derop alligevel. 😀
  Måske…

 13. martin fremming said

  Når okajsa 🙂 jeg ved ikke helt for hvis jeg tager til kbh deromkring maj? er der langt til nordjylland…så tjo…bliver nok i kbh, haha man følger da lidt med i hvad jubilærum man har…næste år er der 10 års jubilærum på højskolen…den i Helsingør…som tiden flyver hehe når men glæder mig til at høre fra dig 🙂

  ps. jow jow xxxxx alt det du vil min ven 🙂

  men glad for jeg fandt dig igen 🙂

 14. harning said

  Ja langt er der….
  Men til den anden side, da man ikke længere må ryge i DSB,så rejser jeg ikke med tog mere – og så tar det kun en halv times tid med flyveren. 😀

  Så jeg er stadig til et måske…måske kommer jeg – måske ikke…

 15. martin fremming said

  🙂 flyveren? joo det kan man nu også…men det gør jeg nu ikke…men nu får jeg se hvordan tingene går lige nu er jeg hos Joan, her bliver jeg nok frem til den 1 maj, ellers besøger jeg nok lige leif på camping pladsen hvis Joan gerne vil have ”fri” et par dage, men nu får jeg se hvad som sker, hm hvadfor en bydel boer du i i malmø, hende jeg kender i kbh fik sin søn i malmø for ca 30 år siden 🙂 da hun boede derover 🙂 hm det er nogle gode indlæg du har skrevet må jeg sige nogle af dem

 16. Rart når man støder på ligesindede, som Harning.

  borgerdebat@gmail.com

 17. harning said

  Hej Annelise, og velkommen til. 😀

 18. […] kontakt […]

 19. […] kontakt […]

 20. flemming jespersen said

  hey boel min yndlings x svigerinde

  hvis jeg gir dig en søndagsbillet til roskilde festival 09

  kommer du så og hører coldplay sammen med nina + maja + nadja og x svoger ?

  ps ulf lundell spiller kl. 14 på orange

  det ville være så fedt hvis du kunne

 21. harning said

  Sødeste Flemming. 🙂
  Jeg ville vel være et skarn hvis jeg sagde nej til at tilbringe tid sammen med min favorit x svoger og min hyggelige familie. 🙂
  Så det da bare en aftale. 🙂

 22. flemming jespersen said

  yes det bliver en storfed koncert .

  tjek roskilde festival hjemmesiden der er en spilleplan for søndag.

  vi ses

 23. flemming jespersen said

  i am of to roskilde see you there

 24. harning said

  Vel hjemkommet fra Roskilde kan jeg ikke sige andet end tusinde tak for nogle gode timer. 🙂

 25. Siff Møller said

  jeg ville høre dig omdet ikke er sådan at du kan kontakte mig via min mail? det drejer sig om det er muligt at ”kopier” dine tekster med henvisning til din side her.
  Jeg er ung forælder der har en datter anbragt. jeg har læst en del om det du skriver og kan sagtens nikke genkendende til meget af det om anbringelser.

 26. harning said

  Hej Siff og velkommen til. !. 🙂
  Som du nok har opdaget, har jeg svaret dig pr. mail. Men for god ordens skyld og for andre som eventuelt måtte være interesserede – så vil jeg bare lige gøre opmærksom på, at selvfølgelig er I alle velkomne til at citere og referere fra denne side. 🙂 j.f. tekstboksen til venstre: ”Ophavsretten til min blogs indhold tilhører iflg. lov om ophavsret mig. Korte tekststykker kan naturligvis citeres, når kilden, herunder mit navn, klart anføres. Hvis du ønsker at gøre brug af mine tekster på anden vis, kan dette ske efter skriftlig aftale”

 27. Siff said

  Hej Harning
  Tak for dit svar. Jeg har desværre ikke modtaget din mail, så derfor skriver jeg til dig her. Den tekst jeg meget gerne ville kopiere direkte er den der hedder; Når retsikkerheden rammer fru sørensen.
  Hjemmesiden som jeg ville indsætte den på med direkte henvisning til

  https://harning.wordpress.com/2007/12/04/nar-retssikkerheden-rammer-fru-s%C3%B8rensen/

  hjemmesiden som den vil komme til at ligge på (hvis vi må bruge den) er

  http://tvangsanbragt.dk/

  fordi den åbner øjnene for hvad der sker i det danske samfund

  mvh Siff

 28. harning said

  Hej Siff og du må undskylde den usædvaneligt lange svarstid.:-(
  Hvad jeg skrev i min mail til dig var:
  ”Hej Siff
  Selvfølgelig må du/I gerne have lov til at referere og citere fra min side (bare du husker kildeangivelse. 🙂 ).
  At svare på hvor min interesse for social uretfærdighed kommer er straks mere kompliceret – men den korte version er vel nok: at at sådan er jeg bare født og opdraget. 🙂
  Hygge
  Harning
  Og held og lykke med jeres oplysningsside. 🙂

  I din specifikke situation, hvor du spørger til at bruge en specifik tekst i sin helhed, må jeg desværre skuffe dig. Årsagen er at den specifikke tekst er en kombination af genrene kronik,reportage,klumme og essay og at jeg derfor ikke gerne ser at den bliver publiceret i sin helhed et sted hvor læseren ikke har mulighed for at gå i direkte dialog med mig.

  Sorry. 😦

  Men du er selvfølgelig stadig velkommen til at bringe uddrag fra den på din/jeres hjemmeside med en henvisning hertil således at folk har mulighed for at stille spørgsmål.

 29. martin fremming said

  holddaop det kunne være man skulle læse nogle af dine ting 🙂

 30. harning said

  Jamen det synes jeg da absolut også man ska Martin 🙂 Hvor nemt det er at få fat i de ældre ting ved jeg ikke, men Codeswitching findes da som både e-bog og almindelig bog på nettet – ser frem imod at høre hvad du synes om den 🙂

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

 
%d bloggare gillar detta: