Harning

 • Mest læste de seneste 48 tim

 • Blogstats

  • 161 541 hits
 • Kommentarpolitik

  Vær venligst opmærksom på, hvordan du formulerer din kommentar. Kommenterer der kan anses for injurierende eller som på nogen måde kan ophæve kilders anonymitet, eller som krænker andre menneskers privatliv vil ikke blive publiceret.
 • Ophavsret

  Ophavsretten til min blogs indhold tilhører iflg. lov om ophavsret mig. Korte tekststykker kan naturligvis citeres, når kilden, herunder mit navn, klart anføres. Hvis du ønsker at gøre brug af mine tekster på anden vis, kan dette ske efter skriftlig aftale.
 • En tanke…..

  ”Sociala grupper skapar avvikelse genom att skapa de regler vilkas överträdande bildar avvikelse, och genom att applicera dessa regler på särskilda människor och stämpla dem som avvikare." Howard S Becker
 • Og én mere

  ”Først kom de for at tage kommunisterne, men jeg protesterede ikke, jeg var jo ikke kommunist. Da de kom for at arrestere fagforeningsmændene, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke fagforeningsmand. Da de spærrede socialisterne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke socialist. Da de spærrede jøderne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke jøde. Da de kom efter mig, var der ikke flere tilbage til at protestere.” Martin Niemöller
 • Sider

 • Reklamer

  Jeg står på ingen måde inde for de reklamer som du eventuelt kan se på denne blog.
 • Meta

Posts Tagged ‘barn’

Vellinge – Sveriges bästa skolkommun?

Posted by harning på mars 30, 2020

Vellinge kommuns utbildningsförvaltning och tjänsteman Anja Ritzau har anmälts till JO för brott mot sekretess och till Skolinspektionen på grund av allvarliga brister i Vellinge kommuns utbildningsavdelnings tillsynsverksamhet.

Bakgrunden är att Vellinge kommuns utbildningsavdelning lämnat ut handlingar och uttalat sig i pressen om ett pågående tillsynsärende. Det kan kanske omedelbart låta som en bra sak, att en myndighet lämnar ut handlingar, men det finns en anledning till att vi har regler om sekretess inom vissa områden.

Myndigheter ska vara sakliga och opartiska och det är oerhört viktigt att vi som allmänhet kan ha förtroende för att så är fallet och att myndigheten inte på något sätt agerar godtyckligt, enligt en egen dold agenda eller på något sätt utnyttjar sin position.

När det gäller ärenden där myndigheten utövar tillsyn av privata verksamheter är det viktigt att tillsynen sker i dialog och samarbete med verksamheten. Tillsynsmyndigheten och verksamheten är inte att betrakta som motparter som strider emot varandra och det är viktigt att den enskilda inte anser sig annorlunda behandlad än någon annan.

Sekretessen i pågående tillsynsärenden handlar alltså om att säkerställa att myndigheten är opartisk, i konstruktiv dialog med verksamheten och på inget sätt gör någonting som kan väcka misstankar om att myndigheten är otillbörlig.

När det gäller kommunernas tillsyn av fristående förskolor så är det dessutom så att det naturligvis inte får råda något tvivel om att kommunen, som ju inte bara är tillsynsmyndighet men även att betrakta som konkurrent, agerar på ett sakligt och likvärdigt sätt gentemot alla verksamheter.

Tillsynsmyndigheten ska ge råd och tips och bidra till att utveckla och förbättra verksamheten, om nödvändigt ska tillsynsmyndigheten framföra kritik och ålägga verksamheten att vidta konkreta åtgärder. Jag har sagt, och säger fortfarande till personal, att tillsyn är kul – det är deras chans att glänsa, att prata med kompetenta erfarna människor om det jobb de utför och brinner för och få ideer till hur de kan göra det bättre från andra som samlat kunskap om yrket på många olika ställen under åren.

Det är lätt att framställa det som om en verksamhet inte vill att allt ska se dagens ljus när verksamheten anmäler en myndighet för brott mot sekretess ”bara” för att myndigheten lämnat ut upplysningar i ett pågående ärende, ”bara” för att myndigheten utalat sig till pressen och ”bara” för att verksamheten inte vill uttala sig under pågående utredning.

I verkligheten är det kanske så, att verksamheten vill dialogen, vill samarbetet, inte önskar att medverka i eller eskalera en konflikt med tillsynsmyndigheten – Det kan vara så enkelt att verksamheten anser att fakta är viktigt – att lagen är viktigt.

Med det sagt, så är det min personliga uppfattning, att det värsta i det här specifika ärendet, inte är att utbildningsavdelningen i Vellinge kommun lämnat ut handlingar eller att de uttalat sig till pressen.

Det värsta är att utbildningsavdelningen enbart lämnat ut ett fåtal handlingar och att de dessutom framställt det som att de handlingar de lämnat ut är allt som finns i ärendet.

Jag, som sitter med ärendet bokstavligen framför mig på bordet, finner det fullständigt horribelt hur försvinnande liten högen av utlämnade handlingar är – jämfört med hur stor högen av faktiska handlingar i ärendet är – (och då är det dessutom under förutsättning av att jag har tillgång till alla handlingar och att Vellinge kommun inte undanhållit verksamheten något, vilket jag i nuläget tyvärr inte vågar utesluta…)

Jag, som sitter med ärendet, jag som rektor, jag vet vilka papper vi har lämnat in, och jag vet att inte ett enda, inte ett enda, av de papper vi lämnat in till tillsynsmyndigheten finns med bland de handlingar som lämnats ut. Inte ett enda.

Det går inte att förklara med ett:  ”Hoppsan.. råkade lämna ut handlingarna” Eftersom de utlämnade handlingarna är medvetet sorterade, de har inte lämnats ut i någon som helst rimlig omedelbar kronologisk följd, det saknas handlingar före, efter och mitt emellan… Och, som sagt, inte ett enda ord från förskolan finns med, inte ett enda av de svar som skickats in från förskolan, inte en enda redogörelse, invändning, ingenting. Det går inte att förklara med ett ”Hoppsan..”  Går inte att försöka förklara sig med att man inte visste att förskolan var part, går inte att försöka med att det förskolan sagt är internt ”arbetsmaterial”. Finns inget som helst ”Hoppsan”.

Jag vet vilka handlingar som lämnats ut till en privatperson. Jag vet inte vilka handlingar som journalisten Markus Celander fått ut, men jag finner det ytterst tveksamt att han skulle ha skrivit den artikel han skrev, på det sätt han skrev den, om han hade fått ut alla handlingar i ärendet, eller ens om han fått reda på att det fanns ytterligare handlingar som Vellinge kommun inte lämnat ut.

För hade han fått ut alla handlingar i ärendet och inte bara Vellinge kommuns urval, så hade han vetat hur verksamheten ställde sig till de påstådda bristerna och då tror jag att han självklart hade medtagit det i sin artikel.

Jag vet att det var privatpersonens uppfattning att denna fick ut samtliga handlingar i ärendet och att Vellinge kommun inte informerade personen om att det fanns ytterligare handlingar.

Bland de utlämnade handlingarna fanns det, intressant nog, inte heller ett enda klagomål från vårdnadshavare… Undrar varför… Handlingar i form av klagomål från vårdnadshavare angående de brister som Vellinge kommun anser förskolan har hade ju kunnat underbygga den version som tillsynsmyndigheten lagt fram …  Sydsvenskan den 28 februari 2020: ” Verksamheten har visat brister vid flera tillfällen och föräldrar har klagat, säger Anja Ritzau vid Vellinge kommun.”

Som rektor kan jag upplysa om att vi har en väl etablerad klagomålshantering på förskolan, vilket framgår av vår hemsida.

Förskolan har inte mottagit några som helst klagomål från vårdnadshavare angående de brister som tillsynsmyndigheten påstår förskolan har, varken i år eller förra året eller något som helst annat år. Mottager kommunen klagomål angående förskolan ska de såklart vidarebefodra dem till förskolan omedelbart.

Detta är superviktigt! Som förskola är det en del av vårt kvalitetsarbete. När vi får in ett klagomål, så utreder vi, vidtar evt åtgärder, återkopplar till vårdnadshavare, följer upp. – Vi kan inte göra något av detta – om vi inte ens vet att ett konkret klagomål existerar! Då Vellinge kommun inte önskat upplysa oss om detta  – så har förskolan sedermera varit tvungen att skriftligen förtydliga till förvaltningen att de ska lämna ut alla de klagomål angående de påstådda bristerna, som Anja Ritzau påstår sig ha mottagit från flera föräldrar, så att vi kan få lov att göra vårt jobb.

Min personliga uppfattning är att Vellinge kommuns utbildningsavdelning medvetet har mörkat och och vilselett pressen och allmänheten.

Att förvaltningens tillsynsförfarande i detta ärende sedan sommaren 2019 har varit absolut enastående förkastligt och gjort det orimligt svårt för oss som verksamhet att samverka och upprätthålla en god dialog.

Det är min personliga uppfattning att Vellinge kommuns utbildningsavdelning varit oförutsägbara, oprofessionella*, osakliga, handlat utanför ramarna av sin befogenhet, struntat blankt i proportionalitetsprincipen och dessutom tycks ha åsidosatt likhetsprincipen.

Och jag är av den åsikten att ingen personal, i någon verksamhet, ska behöva öppna tidningen och få den uppfattningen att  tillsynsmyndigheten, innan utredningen är färdig, konstaterar att personalen i verksamheten ingenting vet – och detta dessutom utan att tillsynsmyndigheten samtidigt informerar om att de som tillsynsmyndighet inte har tittat på undervisningsmiljöerna, inte har pratat med personalen ifråga och att tillsynsmyndigheten inte ens har tillbringat fem minuter med barn och personal. Som tur är så har förskolan vårdnadshavare som inte bara ser det fantastiska jobbet som personalen gör men som dessutom är jättebra på att berätta om det till personalen – hade det inte varit fallet hade personalen antagligen mått betydligt sämre av tillsynsmyndighetens uttalanden i artikeln.

Om något så har tillsynsmyndighetens förfarande i detta ärende bekräftat mig i min uppfattning om att förutsättningen för att alla barn får en likvärdig utbildning – är statslig tillsyn.

Jag säger detta väl vetandes om att det finns kommuner som har väldigt kompetenta, mycket  erfarna, pedagogisk och juridisk kunnig personal. Vellinge var en sådan kommun.

Våra barn förtjänar att bli behandlade lika och få en likvärdig utbildning oberoende av vilken kommun de bor i eller vilken skola de går i, liksom de anställda inom skolan förtjänar en likvärdig tillsyn oberoende av vilken skola eller kommun de arbetar i.

 

Några avslutande kommentarer:

Jag är SÅ glad för att vara privatanställd dels för att jag då kan skriva detta dels eftersom att jag då slipper följa vansinniga direktiv från Vellinge kommuns utbildningsavdelning om sånt som att anmäla alla föräldrar som inte tar sommarsemester med sina barn till socialförvaltningen för vanvård :-O

Sist men absolut inte minst! Jag vet – exakt hur jävla duktiga personalen på ÖG är! 🙂

***

( * Om någon undrar, så menar jag med”oprofessionella” inte bara avsaknaden av förvaltningsrättlig kunskap, eller avsaknaden av kompetens eller erfarenhet inom förskolan men det faktum att min upplevelse är att de utövat sin tillsyn med hot och intimidering. – Funkade tydligen inte så bra på mig 😉 )

Ps.  Den första som kan förklara det svenska förvaltningsrättsliga begreppet ”Deadline” (historik och användningsområde)  för mig – vinner en flaska vin! 😉

©Harning

Mer om utbildningsavdelningen i Vellinge Kommun:

”Tystnadskulturen i Vellinge kommun får mig att lämna mitt jobb” Sydsvenskan

”JO kräver att utköpte chefen granskas – anklagas för att ha mörkat handlingar” Sydsvenskan

Uppdatering Maj 2020, efter en korrekt genomförd tillsyn: ”Vid tillsynen har det framkommit att huvudmannen uppfyller skollagens samt läroplanens, Lpfö 18, krav på utbildningen på samtliga områden som har inspekterats”.

 

Posted in Alle Harnings indlæg, Børn&Unge, Bureaukrati & Jura, Lite svenska, Politik | Taggad: , , , , , , , , , , , , | Leave a Comment »

krukor

Posted by harning på oktober 8, 2015

Jag gav min son en uppgift idag (han bad mig själv hitta på en ”skoluppgift”), han skulle skriva en dikt om brunt, men han fick inte använda ordet brunt. Detta var vad han skrev:

”     Krukor

I krukor finns det blommor som har en fin färg.

Färgen är samma som krukan

och samma som en vacker tjejs ögon.

Vissa rosor har denna färgen,

många tycker att de inte ska behandlas som människor

för att de har denna färgen på huden. ”

Posted in Alle Harnings indlæg, Børn&Unge, Debat, Digte, Lidt af hvert....., Lite svenska | Taggad: , , , , , , | Leave a Comment »

Barn måste få använda språket i alla dets nyanser

Posted by harning på september 27, 2015

När storebror var sådär fyra gjorde vi som alla andra föräldrar, lekte med bokstäver, ordspel och annat väl tillrättalagt pedagogiskt material. Visserligen tyckte storebror det var roligt att tillbringa tid tillsammans men insikten och förståelsen för vad allt det där skulle användas till kom liksom aldrig. Tills pappa en dag skrev bajs med stora bokstäver på lillebrors blöja.

Åh… SÅ roligt det var! 🙂

Storebror kunde inte få nog och snart utvecklade det sig till sammansatta ord som bajsunge, skitunge, fisande,pruttande baby och plötsligt insåg han att bokstäver blev till ord, ord har makt och att alla som kan läsa orden kan förstå och att alla som inte kan lämnas utanför.

Språk är inte bara ord, det är sättet vi definierar och förstår vår värld på, uttrycker våra känslor, och precis som storebror insåg, är det att kunna använda orden även makt. Makt på gott och ont, men orden har bara den makt vi ger dem, orden i sig är neutrala. Vi kan välja att dramatisera eller avdramatisera de enskilda orden.

Exempelvis; En elev har inte fått någon uppgift på spanskan, tar därför ansvar och initiativ till eget lärande och med hjälp av google lär sig eleven fyra nya ord på spanska. En duktig lärare samlar upp på elevens initiativ – använder orden till att bilda meningar, lära sig grammatik, hitta synonymer, föra en dialog osv, och läraren gör detta utan egna individuella preferenser eller värderingar omkring enskilda ord. Om orden eleven lärt sig själv är kuk, fitta, trädgård eller katt spelar ingen roll för den duktiga läraren – alla ord kan användas. Precis samma sak gör sig gällande när en dikt, en novell ska skrivas. Eleven måste få använda och leka med språket i alla dets kreativa, expressiva nyanser. En duktig lärare uppmuntrar eleven att göra detta; att fördjupa sig i språket, i orden, i kulturen, tiden, samhället, att experimentera, prova gränser. Om eleven i sin text skrivit hora, neger, snickare, jissta petter, förälskad, kåt eller jävlar spelar ingen roll för den duktiga läraren – för en duktig lärare begränsar eller censurerar aldrig sina elever utifrån egna normer.

Tyvärr ser det ofta inte ut så i den svenska skolan, språkinlärningen, glädjen, kreativiteten och även yttrandefriheten får vika för lärarnas och de enskilda skolornas individuella uppfostringssyften.

Svordomar och fula ord ändrar sig över tid, de är olika beroende på kulturella och sociala sammanhang, de är normbestämda och därmed även individuella. Inget av detta tycks spela någon roll och den svenska skolan genomsyras dessutom av den felaktiga slutledningen att så kallade fula ord alltid är lika med kränkning av individer*.

Varför det är så kan man ju undra, när det ena forskningsresultatet efter det andra pekar på att fula ord, svordomar inte är det minsta skadliga för barn – tvärtom. Att kunna använda förstärkningsord, att kunna nyansera sitt språk, att kunna begå sig i divergerande språkliga sociala sammanhang, att kunna och att få uttrycka sina känslor, är både bra och utvecklande.

Detta är alla överens om.

Bara inte i den svenska skolan.

©Harning
* Jag skulle tx själv aldrig bli kränkt över ordet hora, det är ett yrke och sen är det inte mer med det, annat än etymologin då, och inte heller här finns något att känna sig kränkt över, kukar och fittor har vi allihopa och hur det kan vara särskilt kränkande för någon begriper jag inte heller – och så är det med så kallade fula ord; de är norm och individbestämda.

Läsvärt:

Även publicerad i Språktidningen

Posted in Alle Harnings indlæg, Lite svenska, Om at skrive | Taggad: , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments »

Resursskola=Elitskola?

Posted by harning på februari 26, 2010

Min sons stackars morfar dog i tron att den svenska skolan hade utvecklats till ett studium i navelbeskådande flummig okunskap och med det för honom sannolika ändamålet att: ”…. starka krafter inom Det nya frälset,……..,byråkratin, ser fram mot de sötebrödsdagar då folket äntligen är förvandlat till stumma lealösa lätthanterliga analfabetiska kräk?”

Så fel han hade!
För visst kan det omedelbart se ut så, i alla fall om man bara ser på den vanliga grundskolan – den där alla de normala barnen går. Vad han och många andra med honom inte  visste då och fortfarande inte vet är att parallellt med denna vanliga skola så har små elitskolor vuxit fram.
En av dessa är Fosie Resursskola-Lindängen.
När min son blev erbjuden plats i resursskolan  trodde jag det betöd att han skulle få extra hjälp och extra lärarresurser eftersom han har dyslexi och ad-hd.
Men så är det inte alls.
Ordet resurs har inget med lärarna att göra – men däremot med de särskilt resursfyllda eleverna som här samlas i små elitiära grupper långt bort från de dumma och vanliga och normala eleverna.
Jag borde förstås ha insett att det var min sons intelligens* som var anledningen till hans skolplacering, men det gjorde jag inte – inte förens nu när de nationella proven börjar.
För i den vanliga normala skolan anser man nämligen att eleverna är så dumma att de måste ges tid; att läsa, fördjupa sig och diskutera det nationella provets texter på förhand. – Varemot de på den elitiära resursskolan i Fosie har beslutat att deras elever är så duktiga att de inte behöver se texterna överhuvudtaget.
Så morfar hade fel;
Det finns visst plats för  intelligenta kunskapshungrande barn i den svenska skolan.
Barnbarnet är ett av dem: eliten, de resursstarka,dyslektikerna de som varken behöver förbereda sig eller ges extra tid vid provtillfället.
©Harning
*(eftersom han har en IQ på 160)
Også bragt i Dagen skola

Posted in Alle Harnings indlæg, Børn&Unge, Borgerrettigheder, Bureaukrati & Jura, Debat, Klummer & kroniker, Lite svenska | Taggad: , , , , , , , , , , , | 6 Comments »

You got to be fucking kidding me!

Posted by harning på december 20, 2008

Indtil i dag levede jeg i den lykkelige overbevisning at unisex og hele æraen af kedelig  kønsligegyldighed og ensartethed var forbi – og at nu  måtte piger være piger og  drenge måtte være drenge.  At der var plads til forskellighed. Dette selvom jeg befinder mig i rødstrømpernes og genusforskernes*  højborg. Nu kan jeg så læse at virkeligheden er en anden – at almindelige legepladser anses for skadelige fordi de fremmer kønsforskellene og at cykler, sandkasser og gynger i følge disse genusforskere derfor burde fjernes fra de svenske børnehaver og skoler.

You got to be fucking kiddig me!

©Harning

*(et pænere ord for positivistisk ligestilling til fordel for ekstemistiske feminister. Faget hed for øvrigt tidligere ”Kvinnovetenskap” !)

Posted in Alle Harnings indlæg, Børn&Unge, Borgerrettigheder, Debat | Taggad: , , , , , , , , , , , | 32 Comments »

Självklart att pappor inte ska övernatta på BB!

Posted by harning på december 12, 2008

Enligt sydsvenskan finns det inte plats för övernattande för pappor på UMAS nya BB.
Nej, det är väl självklart!
Undersökningar visar att det är säkrare för mor och barn att föda i det egna hemmet. Den enda anledningen för en kvinna att vilja föda på sjukhus måste därför vara att hemmiljön känns stressande att sjukhuset trots allt tycks vara ett bättre och lugnare alternativ – om BB då skulle tillåta att den stressade hemmiljön följde med mamman så förlorar de ju  hela sitt  existensgrundlag omkring normala födslar.

©Harning

Läs även: föda hemma , Hjemmefødslel.net ,barneguiden.dk

Posted in Alle Harnings indlæg, Debat, Lidt af hvert....., Lite svenska | Taggad: , , , , , , , , , , , , | 31 Comments »

Pusslek/kysseleg

Posted by harning på december 11, 2008

För nån vecka sedan när jag kom för att hämta yngste sonen fann jag honom rosig och fnissandes tillsammans med en klasskamrat i skolans källare.
– Vi pussas, förklarade de glatt.
Mysigt, tänkte jag och mindes med nostalgisk förtjusning min egen barndoms pusslekar på höskullen, samtidigt som jag gladdes åt att sexualförskräckelsen och nypuritanismen trots allt inte fått fäste bland de små.
Tills igår.
Då min son allvarligt förklarade för mig att barnen egentligen inte får pussa varandra i skolan – de får bara pussa de vuxna.

Va?

©Harning

Posted in Alle Harnings indlæg, Børn&Unge, Debat, Lidt af hvert....., Lite svenska | Taggad: , , , , , , , | 14 Comments »

Børn og unge som bevidner vold i hjemmet

Posted by harning på december 4, 2008

I Storbritannien og især i New Zealand har man længe arbejdet udfra den viden vi idag har om at børn og unge som bevidner vold i hjemmet kan få meget alvorlige psykiske mén (mange af dem lider fx af PTSD ) og for to år siden indførte Sverige særlige erstatningsregler for disse børn i erkendelsen af at de er ofre.
Nu foreligger der et dansk forslag om en lignende anerkendelse, idet et flertal i folketinget ønsker højere straf til voldsforbryderen hvis et barn har overværet volden. Et forslag som, i kraft af sin signalværdi, kunne gøre en forskel for de udsatte børn.
Hvad vi dog bør være særlig opmærksomme på; er nogle af de erfaringer som netop Sverige har gjort omkring vanskelighederne på området – når man samtidig i meget lang udstrækning har regler om fælles forældremyndighed og udvidede samværsordninger – regler som vi har – ikke bare tilsvarende i Danmark – men som vi i forbindelse med indførelsen af forældreansvarsloven skærpede yderligere, og hvis absurde konsekvenser der desværre allerede er fremkommet flere meldinger om.
Skulle forslaget vinde hævd, og skal det være meningsfuldt for de udsatte børn, burde det derfor også indebære en ændring af den nuværende forældreansvarslov. En ændring som Brian Mikkelsen, til trods for skarpe udtalelser om børns ret til at slippe for samvær med voldelige forældre, ikke umiddelbart synes spor interesseret i at foretage.

©Harning

Læs også:
Information den 21okt 2008
Information 11juni 2008
Idioti?

Posted in Alle Harnings indlæg, Børn&Unge, Borgerrettigheder, Bureaukrati & Jura, Debat, Politik | Taggad: , , , , , , , | 4 Comments »

Polisanmälan ett godtyckligt förfarande?

Posted by harning på november 21, 2008

I Sverige vill vi att skolan skall betraktas som samhället i övrigt när det gäller brott. Brott som sker i skolan ska alltså polisanmälas på lika villkor med brott begångna utanför skolan. En omedelbart logisk och självklar tanke – brott är brott oavsett vart det blir begånget och av vem. Och brott bör anmälas till polisen. Frågan är, vem som bör göra polisanmälan om brott begås i skolan.

Förutsättningen för att skolan som institution ska kunna stå som anmälare och samtidigt hantera uppgiften att säkerställa lika behandling av alla i skolan samt det enskilda barnets rättssäkerhet är att; alla landets skolor har nolltolerans för alla brott som begås av alla skolans medaktörer i alla åldrar, barn och vuxna.

Denna förutsättning finns inte i dagens Sverige. Som det är nu avgör varje skola själva vilka brott som de vill polisanmäla, liksom de själva beslutar om vilka personer de vill anmäla eller inte anmäla.

Skolornas polisanmälningar sker sålunda i dagsläget fullständigt godtyckligt.

Enligt en artikel i lärarnas tidning visade en rundringning till landets rektorer att Malmö stad är den enda kommunen som har en enhetlig policy om förfarandet vid polisanmälningar i kommunens skolor. I alla våra andra kommuner är det alltså helt olika regler om vad som gäller, allt efter vilken skola barnen går på.

Barnens rätt att behandlas lika, oavsett var i landet de bor, blir härmed illusorisk och det enskilda barnet blir totalt utlämnat till den enskilda lärarens,rektorns, skolans individuella etik och moral.

Hur är det då i Malmö, som ju trots allt ser ut att vara lite bättre än de andra kommunerna när det gäller att behandla de egna borgarna lika?  Ja, om vi börjar med att se på policyn så framgår det att den enskilda skolan innan polisanmälan sker av barn under 15 år och särskilt under 12 år  ” noga ska överväga” detta.

Vad som specifikt menas med ”noga överväga” framgår inte. Det är alltså, återigen, tala om helt godtyckliga beslut även i denna ”enhetliga” kommun. Vissa skulle nu kanske vilja anföra; att vi självklart kan lita på att alla skolor tänker lika, att alla anställda naturligtvis har samma rättsuppfattning och att det ”noga övervägandet” räcker gott och väl för att se till att polisanmälningar sker likartat.  Liksom vissa säkert skulle vilja anföra att det bara är jag som är ovanligt misstrogen mot våra myndigheter. Låt mig därför framföra ett par exempel från verkligheten på hur just Malmö stad administrerar och tolkar den enhetliga policyn –  så får ni själva döma.

– En fjortonårig pojke blir påhoppad och misshandlad av flera jämnåriga (14-15 år), jämnåriga som senare samma dag yttermera uppsöker pojken på dennes bostad under rasten. Polisanmälan görs inte.

– En trettonårig pojke hamnar i slagsmål med en jämnårig klasskamrat. Polisanmälan görs.

– En lärare använder fysisk våld för att hålla fast en elev. Polisanmälan görs inte.

– Två jämnåriga gymnasiekillar slåss. Ingen av dem önskar polisanmälan gjord. Polisanmälan görs.

– Ett flertal elever använder rasistiska och nedsättande ord om andra elever. Polisanmälan görs inte.

– En femtonåring blir påhoppad av två jämnåriga i gymnasieskolan. Femtonåringen önskar polisanmälan gjord. Polisanmälan görs inte.

Som medborgare i ett demokratiskt samhälle, som förälder och som pedagog undrar jag vad det är för ett budskap vi egentligen förmedlar till våra barn, när vi tillåter, att skolan som borde vara den som förmedlar demokrati, jämlikhet och rättssäkerhet –  i stället förmedlar godtyckliga beslut* baserade på personliga uppfattningar.?

Polisanmälningar ska vara föräldrarnas ansvar, inte skolans. För föräldrar ska pr. definition vara subjektivt partiska till fördel för deras egna barn – liksom föräldrarna är de bästa att avgöra huruvida deras barn kommer att fara mest illa genom att polisanmälan  görs med därpå följande förhör och eventuell rättegång eller genom att polisanmälan inte görs.

Så ja…Brott är brott oavsett var det begås och av vem. Polisanmälan av brott är däremot inte bara en polisanmälan. Det är ett godtyckligt ställningstagande som inte hör hemma i våra skolor.

Også bragt i Dagens Skola

©Harning

(*Beslut som enligt skolornas egna upplysningar ofta inte ens skrivs ner. Det finns alltså ingen empirisk möjlighet att undersöka huruvida en skolas polisanmälningar är godtyckliga eller inte)

Läs även:

En Poliskommisarie betygsätter åtta anmälningar

Brott och straff i skolan kan vara rena lotteriet

Svår policy försvårar för skolor

Også i Danmark griber skolerne sommetider til politianmeldelse….

Endnu et dansk eksempel

Mer om godtyckligheten lärare/elev

Lärare slår elev – polisanmälan görs inte

Posted in Alle Harnings indlæg, Børn&Unge, Borgerrettigheder, Bureaukrati & Jura, Debat, Klummer & kroniker, Lite svenska, Politik | Taggad: , , , , , , , , , , , , , | 12 Comments »

Kärleksplikten

Posted by harning på september 22, 2008

Det är så vackert – så fint.
Och jag som inte ens visste att den fanns!
Kärleksplikten.

Har ni hört om den? Ja, det har ni säkert om ni har varit i den svenska skolan nyligen. Själv har jag ju gått i skolan i Danmark och mina barn likaså tills för ett par år sedan. Och i Danmark finns inte Kärleksplikten. De har inte ens skolplikt, bara undervisningsplikt.

Första gången jag hörde om kärleksplikten var av min äldste son när han hade råkat i diskussion med sin gymnasielärare för att han ville att denna skulle använda mer av sin tid på att undervisa och mindre tid på att tala enskilt med eleverna om deras plikt att tycka om honom.
Jag förstod inte alls vad min son bråkade om. Jag tyckte det var jättefint att hans lärare tog sig tiden, att individuellt förklara både för min son och de andra eleverna hur viktigt det är för lärarens känslor och psykiska välmående att barnen tycker om och ja, kanske till och med älskar honom. Kärlek är ju så mycket viktigare än de kunskaper som undervisning annars brukar innehålla.

För kärlek är vacker.

Då trodde jag att det bara rörde sig om en enda fantastiskt varm och go lärare. Jag hade inte insett att det i verkligheten gällde alla barn och alla lärare. Att Kärleksplikten var en naturlig del av den svenska skolgången.

Denna insikt fick jag inte förrän häromdagen när jag blev kallad till samtal på andra sonens skola eftersom hans lärare ansåg att vi hade ett mycket allvarligt problem och att han nog inte kunde fortsätta med att undervisa sonen. Det visade sig att läraren inte kunde känna min sons kärlek och tillgivenhet. Fruktansvärt!.
Jag förstår så väl att läraren nu känner att han inte kan undervisa min son och jag erkänner att jag felat som mor. För jag har inte lyckats få min son att ens tycka bara lite om läraren. Vad jag än säger så vägrar sonen förstå hur viktigt det är att han uppfyller sin del av kärleksplikten. Han tycks för evigt vara indoktrinerad av sin danska skolgång där undervisning är den enda plikten.
Faktiskt är det så illa att han inte ens vill inse hur jobbigt det är för läraren att inte vara älskad!
Jag gjorde naturligtvis vad jag kunde för att trösta läraren eftersom jag inser att också detta faller under min moderliga plikt. Lika lite hjälpte det. Läraren mår helt enkelt inte bra och kan inte ge fullgod undervisning så länge sonen inte vill uppfylla sin del av den fina vackra svenska kärleksplikten.

Men jag har inte gett upp hoppet ännu. Det är klart att jag måste kunna hitta ett sätt att förklara för mina barn att kärleksplikten naturligtvis är mycket bättre än den vanliga tråkiga sakliga undervisningen.

© Harning

Også bragt i Dagens Skola

Läs också hjärnforskaren om den flummiga skolan
samt: klasstillhörighet styr…
gulligull är mysigt
trivsel eller kunskap..

Posted in Alle Harnings indlæg, Børn&Unge, Debat, Klummer & kroniker, Lite svenska, satire | Taggad: , , , , , , , , , , , , , , , | 44 Comments »