Harning

Posts Tagged ‘autism’

Arbetsmiljö i skolan för elever med AST

Posted by harning på maj 15, 2014

Alla barn i skolan har rätt till en god arbetsmiljö, tidigare har det inte funnits något redskap för att utvärdera arbetsmiljön i skolan för elever med autismspektrumtillstånd men det gör det nu. Blanketten som är är fritt tillgänglig för alla att använda är utarbetad i samarbete med Maria Lagerholm.

Reklamer

Posted in Alle Harnings indlæg | med emneordet: , , , , | Leave a Comment »