Harning

 • Mest læste de seneste 48 tim

 • Blogstats

  • 163 299 hits
 • Kommentarpolitik

  Vær venligst opmærksom på, hvordan du formulerer din kommentar. Kommenterer der kan anses for injurierende eller som på nogen måde kan ophæve kilders anonymitet, eller som krænker andre menneskers privatliv vil ikke blive publiceret.
 • Ophavsret

  Ophavsretten til min blogs indhold tilhører iflg. lov om ophavsret mig. Korte tekststykker kan naturligvis citeres, når kilden, herunder mit navn, klart anføres. Hvis du ønsker at gøre brug af mine tekster på anden vis, kan dette ske efter skriftlig aftale.
 • En tanke…..

  ”Sociala grupper skapar avvikelse genom att skapa de regler vilkas överträdande bildar avvikelse, och genom att applicera dessa regler på särskilda människor och stämpla dem som avvikare." Howard S Becker
 • Og én mere

  ”Først kom de for at tage kommunisterne, men jeg protesterede ikke, jeg var jo ikke kommunist. Da de kom for at arrestere fagforeningsmændene, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke fagforeningsmand. Da de spærrede socialisterne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke socialist. Da de spærrede jøderne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke jøde. Da de kom efter mig, var der ikke flere tilbage til at protestere.” Martin Niemöller
 • Sider

 • Reklamer

  Jeg står på ingen måde inde for de reklamer som du eventuelt kan se på denne blog.
 • Meta

Vellinge – Sveriges bästa skolkommun?

Posted by harning på mars 30, 2020

Vellinge kommuns utbildningsförvaltning och tjänsteman Anja Ritzau har anmälts till JO för brott mot sekretess och till Skolinspektionen på grund av allvarliga brister i Vellinge kommuns utbildningsavdelnings tillsynsverksamhet.

Bakgrunden är att Vellinge kommuns utbildningsavdelning lämnat ut handlingar och uttalat sig i pressen om ett pågående tillsynsärende. Det kan kanske omedelbart låta som en bra sak, att en myndighet lämnar ut handlingar, men det finns en anledning till att vi har regler om sekretess inom vissa områden.

Myndigheter ska vara sakliga och opartiska och det är oerhört viktigt att vi som allmänhet kan ha förtroende för att så är fallet och att myndigheten inte på något sätt agerar godtyckligt, enligt en egen dold agenda eller på något sätt utnyttjar sin position.

När det gäller ärenden där myndigheten utövar tillsyn av privata verksamheter är det viktigt att tillsynen sker i dialog och samarbete med verksamheten. Tillsynsmyndigheten och verksamheten är inte att betrakta som motparter som strider emot varandra och det är viktigt att den enskilda inte anser sig annorlunda behandlad än någon annan.

Sekretessen i pågående tillsynsärenden handlar alltså om att säkerställa att myndigheten är opartisk, i konstruktiv dialog med verksamheten och på inget sätt gör någonting som kan väcka misstankar om att myndigheten är otillbörlig.

När det gäller kommunernas tillsyn av fristående förskolor så är det dessutom så att det naturligvis inte får råda något tvivel om att kommunen, som ju inte bara är tillsynsmyndighet men även att betrakta som konkurrent, agerar på ett sakligt och likvärdigt sätt gentemot alla verksamheter.

Tillsynsmyndigheten ska ge råd och tips och bidra till att utveckla och förbättra verksamheten, om nödvändigt ska tillsynsmyndigheten framföra kritik och ålägga verksamheten att vidta konkreta åtgärder. Jag har sagt, och säger fortfarande till personal, att tillsyn är kul – det är deras chans att glänsa, att prata med kompetenta erfarna människor om det jobb de utför och brinner för och få ideer till hur de kan göra det bättre från andra som samlat kunskap om yrket på många olika ställen under åren.

Det är lätt att framställa det som om en verksamhet inte vill att allt ska se dagens ljus när verksamheten anmäler en myndighet för brott mot sekretess ”bara” för att myndigheten lämnat ut upplysningar i ett pågående ärende, ”bara” för att myndigheten utalat sig till pressen och ”bara” för att verksamheten inte vill uttala sig under pågående utredning.

I verkligheten är det kanske så, att verksamheten vill dialogen, vill samarbetet, inte önskar att medverka i eller eskalera en konflikt med tillsynsmyndigheten – Det kan vara så enkelt att verksamheten anser att fakta är viktigt – att lagen är viktigt.

Med det sagt, så är det min personliga uppfattning, att det värsta i det här specifika ärendet, inte är att utbildningsavdelningen i Vellinge kommun lämnat ut handlingar eller att de uttalat sig till pressen.

Det värsta är att utbildningsavdelningen enbart lämnat ut ett fåtal handlingar och att de dessutom framställt det som att de handlingar de lämnat ut är allt som finns i ärendet.

Jag, som sitter med ärendet bokstavligen framför mig på bordet, finner det fullständigt horribelt hur försvinnande liten högen av utlämnade handlingar är – jämfört med hur stor högen av faktiska handlingar i ärendet är – (och då är det dessutom under förutsättning av att jag har tillgång till alla handlingar och att Vellinge kommun inte undanhållit verksamheten något, vilket jag i nuläget tyvärr inte vågar utesluta…)

Jag, som sitter med ärendet, jag som rektor, jag vet vilka papper vi har lämnat in, och jag vet att inte ett enda, inte ett enda, av de papper vi lämnat in till tillsynsmyndigheten finns med bland de handlingar som lämnats ut. Inte ett enda.

Det går inte att förklara med ett:  ”Hoppsan.. råkade lämna ut handlingarna” Eftersom de utlämnade handlingarna är medvetet sorterade, de har inte lämnats ut i någon som helst rimlig omedelbar kronologisk följd, det saknas handlingar före, efter och mitt emellan… Och, som sagt, inte ett enda ord från förskolan finns med, inte ett enda av de svar som skickats in från förskolan, inte en enda redogörelse, invändning, ingenting. Det går inte att förklara med ett ”Hoppsan..”  Går inte att försöka förklara sig med att man inte visste att förskolan var part, går inte att försöka med att det förskolan sagt är internt ”arbetsmaterial”. Finns inget som helst ”Hoppsan”.

Jag vet vilka handlingar som lämnats ut till en privatperson. Jag vet inte vilka handlingar som journalisten Markus Celander fått ut, men jag finner det ytterst tveksamt att han skulle ha skrivit den artikel han skrev, på det sätt han skrev den, om han hade fått ut alla handlingar i ärendet, eller ens om han fått reda på att det fanns ytterligare handlingar som Vellinge kommun inte lämnat ut.

För hade han fått ut alla handlingar i ärendet och inte bara Vellinge kommuns urval, så hade han vetat hur verksamheten ställde sig till de påstådda bristerna och då tror jag att han självklart hade medtagit det i sin artikel.

Jag vet att det var privatpersonens uppfattning att denna fick ut samtliga handlingar i ärendet och att Vellinge kommun inte informerade personen om att det fanns ytterligare handlingar.

Bland de utlämnade handlingarna fanns det, intressant nog, inte heller ett enda klagomål från vårdnadshavare… Undrar varför… Handlingar i form av klagomål från vårdnadshavare angående de brister som Vellinge kommun anser förskolan har hade ju kunnat underbygga den version som tillsynsmyndigheten lagt fram …  Sydsvenskan den 28 februari 2020: ” Verksamheten har visat brister vid flera tillfällen och föräldrar har klagat, säger Anja Ritzau vid Vellinge kommun.”

Som rektor kan jag upplysa om att vi har en väl etablerad klagomålshantering på förskolan, vilket framgår av vår hemsida.

Förskolan har inte mottagit några som helst klagomål från vårdnadshavare angående de brister som tillsynsmyndigheten påstår förskolan har, varken i år eller förra året eller något som helst annat år. Mottager kommunen klagomål angående förskolan ska de såklart vidarebefodra dem till förskolan omedelbart.

Detta är superviktigt! Som förskola är det en del av vårt kvalitetsarbete. När vi får in ett klagomål, så utreder vi, vidtar evt åtgärder, återkopplar till vårdnadshavare, följer upp. – Vi kan inte göra något av detta – om vi inte ens vet att ett konkret klagomål existerar! Då Vellinge kommun inte önskat upplysa oss om detta  – så har förskolan sedermera varit tvungen att skriftligen förtydliga till förvaltningen att de ska lämna ut alla de klagomål angående de påstådda bristerna, som Anja Ritzau påstår sig ha mottagit från flera föräldrar, så att vi kan få lov att göra vårt jobb.

Min personliga uppfattning är att Vellinge kommuns utbildningsavdelning medvetet har mörkat och och vilselett pressen och allmänheten.

Att förvaltningens tillsynsförfarande i detta ärende sedan sommaren 2019 har varit absolut enastående förkastligt och gjort det orimligt svårt för oss som verksamhet att samverka och upprätthålla en god dialog.

Det är min personliga uppfattning att Vellinge kommuns utbildningsavdelning varit oförutsägbara, oprofessionella*, osakliga, handlat utanför ramarna av sin befogenhet, struntat blankt i proportionalitetsprincipen och dessutom tycks ha åsidosatt likhetsprincipen.

Och jag är av den åsikten att ingen personal, i någon verksamhet, ska behöva öppna tidningen och få den uppfattningen att  tillsynsmyndigheten, innan utredningen är färdig, konstaterar att personalen i verksamheten ingenting vet – och detta dessutom utan att tillsynsmyndigheten samtidigt informerar om att de som tillsynsmyndighet inte har tittat på undervisningsmiljöerna, inte har pratat med personalen ifråga och att tillsynsmyndigheten inte ens har tillbringat fem minuter med barn och personal. Som tur är så har förskolan vårdnadshavare som inte bara ser det fantastiska jobbet som personalen gör men som dessutom är jättebra på att berätta om det till personalen – hade det inte varit fallet hade personalen antagligen mått betydligt sämre av tillsynsmyndighetens uttalanden i artikeln.

Om något så har tillsynsmyndighetens förfarande i detta ärende bekräftat mig i min uppfattning om att förutsättningen för att alla barn får en likvärdig utbildning – är statslig tillsyn.

Jag säger detta väl vetandes om att det finns kommuner som har väldigt kompetenta, mycket  erfarna, pedagogisk och juridisk kunnig personal. Vellinge var en sådan kommun.

Våra barn förtjänar att bli behandlade lika och få en likvärdig utbildning oberoende av vilken kommun de bor i eller vilken skola de går i, liksom de anställda inom skolan förtjänar en likvärdig tillsyn oberoende av vilken skola eller kommun de arbetar i.

 

Några avslutande kommentarer:

Jag är SÅ glad för att vara privatanställd dels för att jag då kan skriva detta dels eftersom att jag då slipper följa vansinniga direktiv från Vellinge kommuns utbildningsavdelning om sånt som att anmäla alla föräldrar som inte tar sommarsemester med sina barn till socialförvaltningen för vanvård :-O

Sist men absolut inte minst! Jag vet – exakt hur jävla duktiga personalen på ÖG är! 🙂

***

( * Om någon undrar, så menar jag med”oprofessionella” inte bara avsaknaden av förvaltningsrättlig kunskap, eller avsaknaden av kompetens eller erfarenhet inom förskolan men det faktum att min upplevelse är att de utövat sin tillsyn med hot och intimidering. – Funkade tydligen inte så bra på mig 😉 )

Ps.  Den första som kan förklara det svenska förvaltningsrättsliga begreppet ”Deadline” (historik och användningsområde)  för mig – vinner en flaska vin! 😉

©Harning

Mer om utbildningsavdelningen i Vellinge Kommun:

”Tystnadskulturen i Vellinge kommun får mig att lämna mitt jobb” Sydsvenskan

”JO kräver att utköpte chefen granskas – anklagas för att ha mörkat handlingar” Sydsvenskan

Uppdatering Maj 2020, efter en korrekt genomförd tillsyn: ”Vid tillsynen har det framkommit att huvudmannen uppfyller skollagens samt läroplanens, Lpfö 18, krav på utbildningen på samtliga områden som har inspekterats”.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggare gillar detta: