Harning

 • Mest læste de seneste 48 tim

 • Blogstats

  • 160 653 hits
 • Kommentarpolitik

  Vær venligst opmærksom på, hvordan du formulerer din kommentar. Kommenterer der kan anses for injurierende eller som på nogen måde kan ophæve kilders anonymitet, eller som krænker andre menneskers privatliv vil ikke blive publiceret.
 • Ophavsret

  Ophavsretten til min blogs indhold tilhører iflg. lov om ophavsret mig. Korte tekststykker kan naturligvis citeres, når kilden, herunder mit navn, klart anføres. Hvis du ønsker at gøre brug af mine tekster på anden vis, kan dette ske efter skriftlig aftale.
 • En tanke…..

  ”Sociala grupper skapar avvikelse genom att skapa de regler vilkas överträdande bildar avvikelse, och genom att applicera dessa regler på särskilda människor och stämpla dem som avvikare." Howard S Becker
 • Og én mere

  ”Først kom de for at tage kommunisterne, men jeg protesterede ikke, jeg var jo ikke kommunist. Da de kom for at arrestere fagforeningsmændene, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke fagforeningsmand. Da de spærrede socialisterne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke socialist. Da de spærrede jøderne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke jøde. Da de kom efter mig, var der ikke flere tilbage til at protestere.” Martin Niemöller
 • Sider

 • Reklamer

  Jeg står på ingen måde inde for de reklamer som du eventuelt kan se på denne blog.
 • Meta

Terrorisme i Malmø?

Posted by harning på december 19, 2008

De seneste par dage har der været optøjer i Malmøbydelen Rosengård– i nat værre end nogensinde.  At beboerne i Rosengård oplever en berettiget krænkelse når kommunen lader dem leve i lejligheder så fyldte af kakerlakker at børnene får psykiske mén er der vist ingen tvivl om. Ligesom der ingen tvivl er om at Hr. Ilmar Reepalu* udtalelse om at en fredelig lille bitte moske ikke ”passer ind” i området opleves som krænkende og dybt urimelig.

Spørgsmålet er så om ildspåsættelser og vold er et rimeligt modspil til krænkelsen.  Mit svar på det er, at nej selvfølgelig er det ikke det. At anvende vold og trusler mod civile som politisk udtryksform er terrorisme – hvad enten det så er de unge på Nørrebro eller de unge i Rosengård som vælger denne måde at kommunicere sit budskab ud på.

Problemet er at vi som samfund i både Danmark og Sverige accepterer og sågar endda undskylder disse unge, til forskel fra fx fredelige banner-ophængende optøjer som Greenpeaces eller mulige pengetransaktioner i lande langt væk fra vores egne baggårde. Budskabet vi sender bliver dermed ikke bare uklart – men tillige accepterende. Debatsiderne rundt omkring er ligefrem ved at sprænges af al den forståelse som alle disse stenkastende, ildspåsættende og ofte tilrejsende, udefrakommende unge får.

Jamen…

©Harning

Organisationer som tar avstånd till den senaste veckansvåld: Islamiska förbundet i Malmö, Malmö unga muslimer, Månens scoutkår, Ibn Rushd, södra Sverige, Stöd kliniken, Quran läsare förening och Isvec Milligörus arbetar med Islamiska kulturföreningen med att försöka skapa lugn.  (Sydsvenskan)

Og hvad med de almindelige beboere, børnefamilierne hvad synes de?

*( Min opfattelse om Hr. Reepalu i al almindelighed kan læses her. )

23 svar to “Terrorisme i Malmø?”

 1. Marian said

  Må indrømme, at også jeg har forståelse, om end jeg ikke godkender. Vold, udageren, er jo det middel man griber til, når man enten ikke har lært, hvordan man kan gøre sig hørt på en mere fredelig og konstruktiv måde, og/eller når mere fredelige og konstruktive udtryksmåder konsekvent bliver overhørt. Man kan altså enten, som jeg forleden så foreslået i tv2’s brevkasse, klassificere dem, der prøver på at blive hørt, som ”utilpassede” (eller ”terrorister” – i andre sammenhænge også som ”sindssyge”… ) og simpelthen skyde dem, for så vil der vel på et tidspunkt kun være de tilpassede tilbage, og problemet vil være løst, ikk’? (Det var faktisk hvad forslaget i ramme alvor gik ud på – mens jeg undrer, hvem der egentligt er ”terroristen” hér… ), eller man kan begynde at lytte. Eller sagt på en anden måde: holde op med at stemple som ”utilpasset”, og give allemennesker en stemme, uanset hvad de måtte have at sige.

 2. jensdrejer said

  For en gangs skyld er jeg fuldstændig enig med dig. Jeg synes det er meget ubehageligt. Dertil tror jeg også at mange unge mennesker bare benytter sig af chancen til at lave lidt ballade – så kan de altid dække sig ind under en politisk dagsorden. Men der er nok en del som også ville have benyttet enhver anden chancen for at have det lidt ”sjovt”.

 3. Marian said

  For resten: Forslaget, der jo nok kommer fra en kant, der betragter sig selv som meget veltilpasset, én af ”de gode”, viser i princippet kun, hvor rigtigt det er, at vold i sidste ende altid er udtryk for angst og desperation, en følelse af at være trængt op i en krog. Nu mener jeg bare, at når man er så ”veltilpasset” en mønsterborger, så burde man måske være den, der går foran med godt eksempel, og på den måde måske lære de mindre tilpassede noget om, hvad konstruktiv kritik er. – Men når jeg siger det, går jeg selvfølgeligt ud fra, at kritik på samfundet er legitim og bør lyttes til. Hvilket i mønsterborgerens øjne nok er en helt forkert forudsætning…

 4. harning said

  Marian, jeg vil holde fast i at:
  ”At anvende vold og trusler mod civile som politisk udtryksform er terrorisme” (for at fremtvinge en bestemt politisk agenda/budskab) – det er simpelthen definitionen på terrorisme, hvad enten vi så kan lide det eller ej.

  Og ja alle mennesker skal have en stemme, men en stemme og retten til at blive hørt indbefatter ikke at fx rejse land og rige rundt og terrorisere hele boligområder så forældre end ikke kan sende deres børn ud at lege på deres egne legepladser.

  Og gu´er det da frustrerende hvis ens stemme konsekvent bliver overhørt – men det kan stadigvæk på ingen måde berettige til at man så truer og tromler helt uskyldige mennesker (børn) i stedet for.

  Men forståelse for oplevelsen af krænkelse, forståelse for frustrationen, forståelsen for at ikke alle har lært atudtrykke sig konstruktivt – den har jeg også.
  Men forståelse undskylder ikke nødvendigvis handlinger.
  Og helt ærligt så synes jeg, at det er desto mere patroniserende overfor andre mennesker, når vi fratager dem ansvaret for sine handlinger ved at ”undskylde” disse handlinger med at jamen de ved jo ikke bedre, de har ikke lært at udtrykke sig, de er utilpassede, psykisk syge, har haft en dårlig barndom, eller hvad nu vi sætter af undskyldende mærkater.

 5. harning said

  Marian.
  😀
  Jeg sad og tænkte akkurat det samme omkring forslaget om at bruge vold mod voldsudøverne, at det er da ufatteligt som visse mennesker er ude af stand til at se(høre) sig selv!. 😀

 6. Jamen… Jo, Harning – jeg kan ikke være andet end fuldt ud enig med dig her. At have forståelse for baggrunden for en andens handlemåde er ikke det samme som at undskylde vedkommendes handling.

 7. harning said

  Jens
  Jamen det er jo lige det som jeg synes er et kæmpe problem i disse sager (både på Nørrebro vedr ungdomshuset og nu i Rosengård)at mange af de højstråbende som er med til at eskalere konflikten og anvende sig af voldshandlinger – end ikke bor i områderne eller reelt har noget som helst med problematikken at gøre (ofte ved de faktiskt slet ikke hvad det hele drejer sig om).De vil ”bare” have ”lidt fest i gaden”- uden tanke for på hvilken måde andre mennesker rammes.

 8. harning said

  Jamen Tina!
  Jeg ærger mig næsten over at du er enig. 😀
  For når vi ikke er helt enige så plejer du altid have så interessante bidrag og vinkler til debatten – og dem bliver jeg jo så desværre nødt til at undvære denne gang, det er altså lid øv. 😦

 9. Marian said

  Harning: Det er jo netop det jeg mener, når jeg siger, at jeg ikke kan godkende. Der er ingen undskyldning for vold i min verden. Men det gælder altså uafhængigt af, hvem man er. Ved at blive ved med at – i desperation – slå ned på dem, der – i desperation – slår ned på nogle tredje, løser man ingenting. Det skaber blot en ondt spiral af eskalerende vold. Og det er ligemeget, om man mener, man er nok så meget ”mønsterborger”, ”normal”, eller whatever. Det retfærdiggør lige så lidt vold og magtanvendelse, som det undskylder nogens voldelighed, at de er blevet og bliver konsekvent overhørt.

  Dog mener jeg, at samfundet hér har et ansvar. Og hvis man virkeligt vil til bunds i problematiken, så nytter ”symptombehandling” ikke en dyt. Så er man altså nødt til at se årsagerne i øjnene: forståelse.

 10. harning said

  Marian
  Helt enig med dig i at samfundet har et ansvar (endda et meget stort ansvar) og at forståelse og respekt for hinanden et langt stykke hen ad vejen er hvad der skal til. I disse tilfælde mener jeg imidlertid også at samfundet tillige har en pligt til at behandle alle ens efter loven – og at mennesker som terroriserer hele boligområder (og tilfældigt forbipasserende) skal retsforfølges herfor. Alt andet er for mig at se, at gøre både dem og os en bjørnetjeneste.

 11. Marian said

  Ja, altså, det er jo for s… (da var jeg lige ved at bande, apropos ”voldelighed”) det jeg mener. Selvfølgeligt må også de mennesker, der udøver vold, stå til regnskab for det (men også det burde gælde begge veje, eller: for alle – hvilket det som bekendt ikke gør). Jeg tænker bare, det kan være lidt kontraproduktivt, at bruge begrebet ”forståelse” i den hér sammenhæng, som om det var ensbetydende med ”godkendelse”. Hvilket det så absolut ikke er.

 12. harning said

  Sad selv og fedtede rundt i begreber da jeg skrev indlægget. 😀 Netop fordi jeg gerne ville udtrykke såvel harme for den måde hvorpå en del beboere i området er blevet behandlet, forståelse for at de har en berettiget oplevelse af krænkelse – samtidig som det jo netop ikke retfærdiggør (indebærer en godkendelse) for den voldelige adfærd som de unge udviser..

  Og ja,det burde gælde for alle (også for det samfund som lader en trettenårig pige ligge fastbundet i 120 dage)

 13. john p said

  Kakerlakker kommer når der er beskidt. Hvor kommer skidtet fra? Hvem skal gøre rent?
  At lave denne type ballade med det påskud, er sgu for langt ude. Det ville kræve mindre energi at gøre rent selv.
  De blev vist smidt ud af klublokalet fordi de længe ikke have betalt husleje.
  Hvorfor ikke selv tage ansvar selv for området hvor man bor?

  Den del af befolkningen som pr. refleks undskylder en opførsel, der vækker mindelser om hitlerjugend, bliver mindre og mindre.

 14. harning said

  Hej John P, og velkommen til. 😀
  Hvis du havde klikket på linket i indlægget ville du vide hvor kakerlakkerne kom fra – og at det ikke skyldtes manglende rengøring hos de pågældende familier!
  Du ville også vide at de allerallerfleste af de mennesker som bor i området tager ansvar for sig selv, børnene og området. Politiet siger da også at:” det DEFINITIVT ikke var folk fra Herrgårdenden gjorde oprør”.
  Problemet er en lille håndfuld unge mennesker – hvoraf flere udefrakommende – som synes at denne type voldelige adfærd er i orden – uden den mindste hensyntagen til netop de mennesker som de påstår sig repræsentere.

 15. Marian said

  (Der findes et center i USA, der tilbyder kurser og workshops, hvor man kan lære om ”civil disobedience” i MLK’s ånd. Hvordan og hvorfor osv. Har desværre smidt linket væk, og ville være nødt til at spørge mine USA-forbindelser, hvis nogen vil se på det. Et eller andet sted hen har jeg det sådan, at de hér unge burde sendes en tur på sådan et center. I stedet for at blive buret inde.)

 16. harning said

  Civil Ulydighed er selvfølgelig en helt anden sag – som jeg da også selv ved flere tilfælde ganske fredeligt har opfordret til. 😀

 17. Marian said

  Tog mig lige i, at jeg lod mig skræmme. Derfor parenteserne. Jeg bliver nemlig stille og tavs, ikke voldelig, når jeg ser mig konfronteret med aggression.

  Mht. centret: Men det ville selvfølgeligt give dem nogle redskaber i hånden, der ville gøre det uligt sværere for samfundet at stemple og afvise dem som utilpassede voldsforbrydere, og ellers blive ved med at prakticere tre-aber-taktiken.

  Centret er i øvrigt internationalt meget aner-/kendt blandt aktivister. Nogle af de fremste er uddannede dér, sikkert også enkelte Greenpeace-folk.

 18. harning said

  Civil ulydighed er generelt meget anerkendt og tæller som bekendt mange særdeles prominente aktivister under sine faner som fx.Ghandi. 😀

  For de andres vedkommende – dem der ikke har andet formål end at rejse rundt til ”lidt fest i gaden” – kunne man måske anbefale Fremmedlegionen? Hvis de altså tør…..

 19. Marian said

  🙂

 20. jensdrejer said

  Jeg har lige hørt, at man venter mere ballade i aften. Jeg ved jo ikke hvor du bor, men jeg håber altså ikke du bor i nærheden af Rosengården.

 21. harning said

  Nej jeg bor heldigvis ikke i Rosengård, min moster forbød mig at flytte derhen – hvilket jeg jo er ret glad for nu. 😀

  Og ja, desværre ser det ud til at de få ballademagere ikke har tænkt sig at tage tilbage hvor de kom fra og lade bydelen ifred foreløbig – selv om rigtig rigtig mange mennesker har været ude og bedt dem om at smutte. 😦

  Men så vidt jeg ved vil der også være en del både unge og forældre (fra området) på gaden for at forsøge at tale de lidt mere iltre sjæle til ro – hvorvidt det lykkes eller ej… Håbe kan man jo. 😀

 22. Marian said

  Ha, hvad en god nats søvn ikke kan udrette mht. hjerneaktiviteten: Highlander Research and Education Center

  Håber, ligesom Jens, at de unge mennesker har kunnet holde sig i skindet!

 23. harning said

  Det ser heldigvis ud til at der har været rimelig ro – til stor del takket være Islamiska kulturföreningen som havde et antal voksne på gaden til at tale med de unge. 😀

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggare gillar detta: