Harning

 • Mest læste de seneste 48 tim

 • Blogstats

  • 161 024 hits
 • Kommentarpolitik

  Vær venligst opmærksom på, hvordan du formulerer din kommentar. Kommenterer der kan anses for injurierende eller som på nogen måde kan ophæve kilders anonymitet, eller som krænker andre menneskers privatliv vil ikke blive publiceret.
 • Ophavsret

  Ophavsretten til min blogs indhold tilhører iflg. lov om ophavsret mig. Korte tekststykker kan naturligvis citeres, når kilden, herunder mit navn, klart anføres. Hvis du ønsker at gøre brug af mine tekster på anden vis, kan dette ske efter skriftlig aftale.
 • En tanke…..

  ”Sociala grupper skapar avvikelse genom att skapa de regler vilkas överträdande bildar avvikelse, och genom att applicera dessa regler på särskilda människor och stämpla dem som avvikare." Howard S Becker
 • Og én mere

  ”Først kom de for at tage kommunisterne, men jeg protesterede ikke, jeg var jo ikke kommunist. Da de kom for at arrestere fagforeningsmændene, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke fagforeningsmand. Da de spærrede socialisterne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke socialist. Da de spærrede jøderne inde, protesterede jeg ikke, jeg var jo ikke jøde. Da de kom efter mig, var der ikke flere tilbage til at protestere.” Martin Niemöller
 • Sider

 • Reklamer

  Jeg står på ingen måde inde for de reklamer som du eventuelt kan se på denne blog.
 • Meta

Termination af de psykisk syge – en samfundsbetragtning

Posted by harning på oktober 11, 2008

Nogle bureaukrater er netop fremkommet med et lovforslag om at vi bør registrere alle psykisk syge.

Etisk råd udtaler at dette er en dårlig ide. Hvorfor etisk råd overhoved blander sig i debatten synes umiddelbart at stå lidt hen i det uvisse – medmindre vi antager at Etisk råds primære opgave er at hjælpe samfundet med at skille sig af med besværlige,anderledes ikke normtilpassede individualister og skabe en hyggelig, ensartet masse.

Med ovenstående antagelse in mente bliver Etisk råds begrundelse for hvorfor det er en dårlig ide noget mere klar.  De forklarer nemlig at de: ”frygter, at psykisk syge helt vil fraskrive sig medicinen, hvis de risikerer at ende i et centralt register hos myndighederne. ”

Selvfølgelig skal de psykisk syge ikke fraskrive sig medicinen. Og naturligvis er det mest fornuftige at eksperimentere med forskellige medikamenter i det skjulte for på denne måde at finde frem til den bedste terminationsmetode. Samtidig med at man offentligt går ud og flytter fokus i debatten ved at tale om centrale registre (som om et sådant register i forvejen ikke ville kunne oprettes på ti minutter ved samkøring af lægernes registre).

Etisk råd vil nemlig på denne måde give befolkningen tid til langsomt at vænne sig ved tanken om det fælles bedste. Genialt.

Endnu mere genialt fremstår det når man medtænker hvorledes man kan anvende lægerne i propagandaen – udtalelser fra så agtværdige medlemmer af samfundet om ”kalkuleret risiko” (de sindsyge er som bekendt farlige) og ”manglende personaleressourcer” skal sikkert snart få rodfæste i befolkningen. Særlig nu hvor vi står overfor en finansiel krise og stigende arbejdsløshed.

Genialt.

For selvfølgelig vil samfundet så på sigt indse, hvad det endnu ikke helt forstår, at de der underlige, anderledes mennesker er alt for plejekrævende og koster os alt for meget – og at en mere organiseret udryddelse derfor er den eneste fornuftige løsning.

©Harning

42 svar to “Termination af de psykisk syge – en samfundsbetragtning”

 1. Marian said

  Noget, jeg heller ikke kunne få til at gå op i en højere enhed: Hvorfor skal apotekerne stå og: ”Øjeblik, jeg skal lige bruge dit cpr-nr., og hvor mange piller af hvad var det nu du fik? Og i dag har vi den…” når det hele ikke er længere end et klik ind i lægernes databaser væk??

  Men nu læste jeg for et stykke tid siden en blogpost hos Henriette Emilie – dog på hendes gamle blog, hvis indlæg vist ikke er med i denne nye – hvor hun fortæller om et apoteksbesøg (i hendes mindre lokalsamfund, hvor alle altså kender hende, så at sige). Mens apotekeren rodede efter hendes bestilling i et baglokale, råbte han/hun, klart og tydeligt at forstå for alle tilstedeværende – medikamentets navn igennem hele butikken. Bare for at forvisse sig, selvfølgeligt… ”Det var Zyprexa du skulle have, ikke?” Om det nu var det, ved jeg ikke. Hun nævnte det ikke i indlægget. Kan også have været metadon. Effekten er vist nogenlunde densamme.

  Registrering, overvågning, via et klik ind i lægernes databaser er lidt sværere at følge med i for hr. og fru Jensen, naboen, end hvis man står på apoteket og lige skal registreres, mens hr. og fru Jensen står og får syn for sagen, hvem loonien er. Og så er apotekerne fuldt ud undskyld og frie for at skulle bruge forvisningstaktiken, hvor man så bagefter risikerer, at få et brev med krav om skriftlig undskyldning fra loonien. – Det var i hvert fald hvad H.E. sendte til sin apoteker.

 2. harning said

  Jamen jeg er også så dum..
  – jeg havde slet ikke regnet den med apotekerne ud, jeg troede bare at det var sådan en lidt hovsaide – men det giver da selvfølgelig sig selv – adfærdsregulering og banken uheldige individer på plads i lokalområdet. Klart. Offentlig gabestok er jo et historiskt velafprøvet instrument. 😀

 3. Marian said

  Netop. Og så er ingen længere i tvivl, hvem den jagede er. – Så for resten på et tidspunkt også en film om emnet. Men den var vist amerikansk, og det gik ud over systemkritikere. Og selvfølgeligt, som det behører sig for sådan en film, kom superhelten – spillet af Arnold eller en anden af de der gutter, husker ikke – og besejrede både alle jægerne og diktaturen i sin helhed. Filmens ”heile Welt”…

 4. harning said

  Jeg er imponeret!
  En amerikansk film – hvor systemkritikerne er de gode! Seriøst? Tænk jeg troede kun det var enkelte af os nordboer som stadig holdt fast i den inddeling af gode og onde. Er du sikker på at systemkritikerne i den der film egentlig ikke var gode republikaner? Og at jægerne og diktaturet egentlig ikke var narkobaroner?

 5. Marian said

  Jeg er aldeles ikke sikker. Diktatoren lignede faktisk meget på en narkobaron-/Stalinkarrikatur. Hvis man kan forestille sig en sådan blanding…

 6. harning said

  En kommunistisk narkobaron. Jep det lyder meget mere sandsynligt medmindre filmskaberen var Michel Moore – for havde jeg faktiskt været villig til at æde din første beskrivelse af filmens indhold. 😀

 7. Marian said

  Det var ikke ham. Det her er en rigtig splatterfilm… (Og hvis jeg nu kunne huske udgivelsesåret, så ville jeg påstå det var mere Saddam end Stalin, måske. Men jeg husker ikke.)

 8. harning said

  Det er sjovt som man sådan nogenlunde kan årstalsindplacere amerikanske film efter deres politiske hovedfjende nr. 1.
  Akloholmafiaen, Hashdyrkerne, Kommunisterne, terroristerne, det næste bliver vel en actionfilm med Lomborg som skurken der vil ødelægge kloden.

 9. jensdrejer said

  Æhhhhhhh, jeg forstår slet ikke problemet. Etisk råd synes det er en dårlig ide at registrere psykisk syge i et centralt register – hvordan skulle det være udtryk for et hemmeligt ønske om at udrydde mennesker med psykiske lidelser? Nej, det forstår jeg altså ikke. Jeg holder med Etisk råd. Tror jeg nok. 😉

 10. harning said

  Som jeg ser det er her tale om flere problemer, herunder nogle af dem:

  Det ene er at Etisk råd overhoved diskuterer det centrale register – det er en forholdsvis irrelevant betragtning idet oplysningerne kunne findes ved hjælp af samkøring af lægernes registre.

  Skulle Etisk råd diskutere noget vedr. de psykisk syge, synes jeg det havde været mere på sin plads hvis de diskuterede det udfra et overordnet etiskt aspekt – nemlig hvordan vi behandler/ikke behandler de psykisk syge.
  – For det er her der virkelig er noget at tage fat på; som samfund og som individ.
  Ovenstående indlæg jo bygger på flere tidligere artikler – om overmedicinering og fejlmedicinering af de psykisk
  syge. Og det havde været relevant for Etisk råd at kigge på; fx. læger som taler om ”kalkuleret risiko” i forbindelse med at psykisk syge tager livet af andre – som om de psykisk syge er en homogen dræbergruppe….

 11. harning said

  Sagt på en anden måde. Dette er et af de få tilfælde hvor jeg ikke umiddelbart er imod registre – ligesom jeg heller ikke finder det værendes særlig relevant at diskutere.

  Skulle Etisk råd beskæftige sig med registre – så kunne de vel starte med at protestere over cpr.nr. systemet? Eller måske overvågningen af os alle på nettet? Eller hvorfor ikke børneattesterne hvor uskyldige bliver for evigt stemplede? Eller, eller….

 12. Sådan set er det ganske logisk at Det Etiske Råd beskæftiger sig med dette. De beskæfter sig nemlig ikke med etik, men med bioetik. Fra loven:

  Stk. 2. Rådets virksomhedsområde er de etiske spørgsmål, der knytter sig til forskning i og anvendelse af bio- og genteknologier, der berører mennesker, natur, miljø og fødevarer. Rådets virksomhedsområde omfatter endvidere øvrige etiske spørgsmål, der knytter sig til sundhedsvæsenet og den biologisk-medicinske forskning vedrørende mennesket.

  Det er altså en total misforståeles at spørge dem om etik i øvrigt, og en total misforståelse hvis de kommer til at udtale sig om sådant. Det har de ikke mandat til. Og tilsyneladende heller ikke kompetance. 😀

  Som også nævnt ovre hos Marian, kunne en sådan registrering forresten bidrage til belysning af antipsykotikas ikke uvæsentlige helbredsrisici og i hvor høj grad Sundhedsstyrelsens anbefalinger om ikke at ordinere dem i blandet cocktail ignoreres…..

 13. jensdrejer said

  Se, nu forstår jeg hvad du mener og det lyder jo meget fornuftigt. Men jeg forstår stadig ikke, hvordan det bliver til et indlæg om at udrydde de psykisk syge?

 14. harning said

  Tosommerfugle
  Mon ikke det er denne sentens de mener at de udtaler sig efter: ”Rådets virksomhedsområde omfatter endvidere øvrige etiske spørgsmål, der knytter sig til sundhedsvæsenet og den biologisk-medicinske forskning vedrørende mennesket.” (min fedning. 😀 )

  Men selvfølgelig har du ret – de er misvejledte, uden viden om egen kompetence. 😀

  Ang. Marians indlæg, så må jeg sige at jeg er ikke imod at man undersøger og belyser i hvor høj grad sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. for megen/for store/for blandede medicinudskrivninger der gøres. Bortset fra to nok så væsentlige punkter.
  1. -lægerne siger selv at de ikke overholder anbefalingerne. spørgsmålet besvaret. 😀
  2. – at undersøge medicingivning kan gøres ved allerede eksisterende registre, ved søgning på sammenfald af medicin – ikke på individer. 😀

 15. harning said

  Jens – jeg tror modspørgsmålet til det må være:
  Hvorfor diskuterer Etisk råd overhoved spørgsmålet? (j.f også tosommerfugles kommentar)

  Hvis endelig de skal diskutere psykisk syge, eller registrering – hvorfor så ikke diskutere noget som er relevant?

  Jeg kan simpelthen ikke se det.

 16. jensdrejer said

  Jeg synes ofte Etisk råd beskræftiger sig med mærkelige emner, og udtrykker nogle lige så mærkelig holdninger.

 17. harning said

  Netop!. 😀

 18. Jo – jeg vil dog mene at din fedning undlader et vigtigt aspekt ved at springe over ”den biologisk-medicinske”. Her tænker jeg på det forskningsprojekt at plejehjemspersonale vurderer at demente og besværlige ældre har brug for antipsykotika. Og indtrængende opfordrer almindelige praktiserende læger til at skrive recepterne, på et … ”eksperimentelt” diagnostisk grundlag.

  Det kunne da være forskningsmæssigt interessant at følge med i hvor høj grad de demente gamle sløver hen, falder, brækker knogler, dør hurtigere end uden denne medicinering. For jeg kan da slet ikke finde på at mene at disse virkninger er hensigten, og at besparelsen ved mindre og kortere plejebehov er velkomne på en presset institution.

  Tilsyneladende bliver demens intermistisk set som en ”psykisk sygdom”, og dermed falder disse betragtninger ganske i tråd med overskriften på dit blog indlæg her 😉

  Det kunne jo selvfølgelig også være interessant at lade Det BioEtiske Råd vurdere etikken omkring denne biologisk-medicinske forsking. Og derfor er det faktisk relevant at kunne sammenkoble data med individer, deres diagnoser, og øvrige omstændigheder omkring deres alderdom, henfald og død.

  Forresten er spørgsmålet omkring de helt systematiske overtrædelser af Sundhedsstyrelsens anbefalinger netop ikke besvaret ved at lægerne blot siger at de ikke overholder dem. En sådan disharmoni mellem anbefalinger og behandlingspraksis trænger da netop til nærmere undersøgelser, og justering i den ene eller anden retning. Sådan forskning må skulle udføres af andre end dem som føler at anbefalingerne ikke er relevante.

 19. harning said

  Nu var det jo helt med vilje at jeg sprang den over – fordi alene sådan kan det ”BioEtiske Råd” fremkomme med betragtninger om registre – og om hvorvidt de krænker individet. 😀

  Igen, jeg er ikke uenig i at eksperimenter, medicin mv. nøje skal undersøges – jeg mener bare at der er flere måder at gøre det på, ligesom jeg mener at der ingen grund er til at vi selv skal opfinde den dybe tallerken i Danmark (selv om danskere jo er af en helt anden etnisitet end alle andre mennesker på kloden. 😀 )
  For hvis vi allerede har valide studier fra fx udlandet – så lad os dog i første omgang læne os op ad dem.
  Gjorde vi det – ville der jo så heller ikke ske overmedicinering, dobbeltmedicinering m.v. Fordi vi ved det er farligt. (eller dem af os som har tillid til studier udført af andre end danskere… )

  Når lægerne så nægter at følge anbefalinger baserede på viden – ja så er jeg lidt ligeglad med hvorfor – for så er problemet et helt andet – nemlig at der intet sker ved disse læger til trods for at den slags ”tros”medicinering i alle andre sammenhænge kaldes for kvaksalveri.

  Apropos de gamle specifikt, er du så sikker på at hensigten netop ikke er at finde et passende hurtigt og blidt præparat til endelig terminering…(jf. tidligere om de plejekrævende)..
  Udfra et etiskt perspektiv giver det endda god mening – idet staten jo allerede har defineret livskvalitet som arbejde. 😀

 20. harning said

  glemte. Undtagelsen er selvfølgelig når de gamle gerne selv vil dø. Den slags rebelskhed går naturligvis ikke for sig. 😀

 21. Marian said

  Det dér med den danske forskning, og den internationale – også ret interessant. Der findes både undersøgelser, der viser helt klart og tydeligt, at neuroleptika forårsager demens, og også – surprise surprise! – nogle der viser, at det ikke hjælper noget som helst, at give dem mod demens. Men det er altså udenlandske studier… Ligesom dem, der viser at alternativer til medicinsk ”behandling” virker langt bedre ved eksistentielle kriser (det i andre hér kalder for ”psykisk sygdom”), er udenlandske.

  Jeg spørger mig af og til om det mon er sproget, der er problemet… For, det er jo rigtigt nok: på dansk findes der ikke noget. Overhovedet. 😉

 22. Forskningsaspektet var dog hvad der måskekunne gøre det rimeligt at rode rådet ind at råde om det rodede forslag. At deres svar så blot afspejler den normale bekymringstankegang omkring ændringer (der ikke er besparelser), er så en anden sag. Det fortæller jo adskilligt om rådets rodede rødder.

  Når det også på dette område er almen praksis at ignorere ”ubelejlige” undersøgelser fra udlandet, kunne det da i det mindste være en pointe at få sat tal på hvad der sker i lille dannevang. Fidusen er at når det hele skal være åh så målbart, giver statisitkker basis for at følge effekten, og adfærdsregulere lægerne hvor effekten mangler.

  Hvad effekten på de gamle angår, så holder jeg jo mig normalt tilbage med at påstå noget stærkt kritisk. Jeg overlader blot til læsere hvad de synes at den næste logiske tanke er 😀

  Og selvfølgelig kan det da give anledning til overvejelser at have udsigt til alderdom på et tidspunkt hvor der endnu mindre end nu kan forventes at være ”plads” til mere end minimalistisk statsindsats omkring at tage sig af de gamle. At den logiske løsning er terminering før den omkostningstunge fases fokus på maksimal personalemæssig produktivitet. Det er da, ganske seriøst, en relevant grund til selv at vælge sin dødsdato. Det kan jo være en stor fordel både for mig og samfundet. Det er jo med at udvise samfundssind 😉

  Jeg kommer til at tænke på en som jeg kender. Hun har arbejdet på plejehjem. Hun erklærede med eftertryk at sådan et sted skulle hun ikke være som gammel. Siden da har besparelsesklemmen fået flere vrid.

 23. harning said

  Marian
  Ligesom der findes studier som viser på at senilitet,demens altzheimers kan om ikke behandles men så bremses ved ”almindelig” livsførsel – fremfor hensygning på plejehjem. – Udenlandske studier selvfølgelig. 😀

 24. harning said

  Tosommerfugle

  En måde at få tal på når det gælder de gamle kunne være at få plejepersonalet til at registrere anonymt (pat. nr).

  Men om registrering og undersøgelser ville få danske læger m.f. til at acceptere det som du kalder for ”ubelejlige” undersøgelser – så tillader jeg mig at tvivle stærkt. – Netop fordi vi har så mange andre områder (også indenfor sunhedssektoren) hvor gammel, kendt, både dansk og udenlandsk viden – ikke genneføres/efterleves i praksis.

  Så – skal nogen forskes og undersøges og registreres – så må det nødvendigvis i dette tilfælde være lægerne. 😀

 25. harning said

  Marian og Tosommerfugle

  Har I tænkt over hvor stor en del af den danske befolkning som rent faktiskt ”kvalificerer” som psykisk syge?

  Udover her tidligere nævnte grupper – så er der jo fx også hele det seksualorienterede spektret (alt fra transvestitter til Sadomasochister)

 26. Marian said

  Netop hvad jeg også lige sagde ovre hos mig: det må kunne gøres anonymt. Og nej, jeg tror heller ikke, det kommer til at ændre, hm tja, noget som helst. Det her lovforslag er bare endnu engang at spænde hesten bag vognen. ”Eksperterne” vil holde fast i, at der jo ikke er andet at gøre, end at proppe med ”medicin”, så… Hvis noget skal ændre sig, er man nødt til at starte fra bunden af, og se på, om der findes alternativer, f.eks. – hvilket man ikke engang behøvede, som sagt, men altså: hvis det nu absolut skal være dansk…

  Til din sidste bemærkning, Harning: Der er vist ikke nogen endnu, som det er lykkedes for at komme ud fra en shrinks konsultation uden en diagnose… Har du hørt om Rosenhan-eksperimentet?

 27. harning said

  Øh..Mig og navne..
  Var det ham psykologen der krydstjekkede psykiatriske undersøgelser/tests med ”normal”befolkningen?

  Og hvis ikke det var fordi danskerne (til forskel fra svenskerne og nordmændene) var ”Vilde med overvågning” – så ville jeg klart have troet at lovforslaget bare var en skjult måde at trumfe registrering og overvågning igennem af alle(ligesom de brugte pædofilskrækken til at få netovervågning og censur igennem).
  Men da det som sagt ikke længere er nødvendigt fordi danskerne så gerne vil overvåges – må jeg jo gætte på andre årsager til lovforslaget.

 28. Marian said

  😀

  Nej, det var ikke ham psykologen – som jeg heller ikke lige husker navnet på. Du kan læse om det her. Det er også omtalt af Adam Curtis i ”The Trap”. Klippet findes vist på YouTube. Øjeblik, registrerer, øh, checker lige.

 29. harning said

  Og så kan jeg simpelthen ikke lade være med denne personlige lille konstatering Marian, som svar på denne din kommentar. : ”Der er vist ikke nogen endnu, som det er lykkedes for at komme ud fra en shrinks konsultation uden en diagnose”
  Jo, mig. Jeg kom ud adfulgt af en konstatering fra manden om at; idet jeg på det tidspunkt jo reelt var forfulgt af myndighederne så fejlede jeg ikke noget og var ikke spor paranoid. 😀

 30. Marian said

  Hold da op! Troede han virkeligt på dig?? Hvor meget håndgribeligt bevismateriale krævede det???

  Du kan se klippene om Rosenhan-eksperimentet her og her.

 31. harning said

  Jamen The Trap – så er det da ham..ik…?
  En muse tak!

 32. harning said

  Tja..nu havde jeg vist en del særdeles håndgribeligt bevismateriale – så det kan selvfølgelig have hjulpet. Spørgsmålet er så hvor ”normal” og ”almindelig” jeg er – hvis jeg er den eneste som ikke fejler noget…

  Fandt dette for dem som ikke vil/kan se klippene:
  # Rosenhan eksperimentet (Abnormal Psychology, 2004, p. 124f), hvor raske lader sig indlægge på psykiatriske hospitaler, næsten alle diagnosticeres som skizofrene.
  Kilde: On Being Sane In Insane Places. Rosenhan, DL. Science 179(1973):250-258

  Og et rimeligt godt resume hos borderline.dk

 33. harning said

  Hehe-agtigt..
  Hvis pillerne mod forventning ikke skulle virke hurtigt nok ifht. terminationen af de ældre – så er der åbenbart andre løsninger at tilgå…….

 34. Marian said

  Også en meget praktisk løsning, ja. Og helt klart den hurtigste. 😀

  Hvad jeg for resten synes er på en måde fuldstændig grinagtigt – om end også dybt deprimerende – er at den måde, vores samfund i dag ”fungerer” (eller rettere sagt: ikke fungerer) på, bunder i en teori, opstillet af en mand, der på det tidspunkt han fandt på den var, for nu for en gangs skyld at sige det sådan, rablende ”paranoid”, og altså brugte sine egne, traumatiske erfaringer fra opvæksten i en mere eller mindre dysfunktionel setting som en slags blueprint til teorien. John Nash.

 35. harning said

  Hahaha Marian
  Indtil sidste sætning troede jeg faktiskt at det var Jesus du talte om. 😀

 36. Marian said

  😀

 37. Jeg kommer til at tænke på en artikel fra B.T.
  Lægerne slog min mor ihjel

  Hvad jeg tænker på er ikke så meget omstændighederne omkring den 91-åriges død (sønnens fortolkning lyder lige kantet nok), men hvordan miseren startede. Hans mor holdt op med at spise og drikke efter at være sat på noget beroligende. Jeg vil gætte på et benzodiazepin, der kan virke ekstra kraftigt på en gammel krop. To uger senere indlagt afkræftet. Modsætter sig behandling, og lægerne ”trækker sig tilbage” og nøjes med pleje. Og hun døde.

  Omstændighederne omkring hendes neddysning fremgår ikke, men jeg ville ikke blive forbavset om det var noget med at være urolig og måske konfus. Besværlig for personalet. Og hun blev dopet ganske probat.

  Argumentet for danske statistikker skulle ikke være at overbevise lægerne, men at få ekstra opmærksomhed i resten af samfundet på hvad det betyder når sundhedssystemet bruger ressourcerne på ”cover my ass” behandlinger af døende, i stedet for at hjælpe levende med andet end skadelige kemiske spændetrøjer.

 38. harning said

  Men så er det jo kontrol og undersøgelser af hvad der er gået forud for det enkelte dødsfald som skal til – og heraf følgende statistikker – hvilket jo ikke indebærer en registrering af hverken psykisk syge eller andre.
  Undersøgelser jeg for øvrigt ville sætte pris på for også at fjerne besynderlige dødsårsager så som at hjertet stoppede. Ja selvfølgelig gjorde det det! Det interessante er jo netop hvorfor.

 39. De praktiske arbejdsgange omkring at lave tværgående undersøgelser fungerer ikke uden registrering. Et muligt resultat af statistiske analyser ville være at visse tilfælde skulle gås efter i sømmene, for at prøve at vurdere sagen fra en uafhængig synsvinkel.

  Mit indtryk er at vage dødsårsager som hjertestop ofte bruges når det ”bare” er et forventeligt dødsfald, uden at det handler om én diagnose. Der kunne ofte i stedet stå ”alderdomssvækkelse”. Eller hvis en døende rammes af lungebetændelse som bevidst ikke behandles, hvad er dødsårsagen så?

  Mere præcis analyse giver bedre mening for hvad der kunne kaldes for uforventede dødsfald.

  Sagt på en anden måde er dødsårsagen ofte af mindre interesse. Årsagen til sygdommen eller svækkelsen er til gengæld mere nyttig at pinde i, når det ikke er en del af alderdomssvækkelse. Karakteristisk nok fokuserer B.T. artiklen alt for meget på hvad der skete under indlæggelsen, i stedet for hvad der skete to uger før.

 40. harning said

  Tosommerfugle.
  Min pointe var jo at vi skulle gennemgå alle dødsfald. .Resursekrævende, ja – men nok hensigtsmæssigt i det lange løb. For øvrigt må vi kunne sælge den forskningsviden vi derved får, hvis Islændingerne kan sælge deres gener – kan vi vel,så at sige, sælge vores døde. 😀

 41. grum said

  Det smarte er at man også kan beslutte, om folk med rejæle fysiske skavanker, i det hele taget er værd at behandle. Hvis vedkommende alligevel ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet, er der masser af penge at spare, ved simpelthen at stille en psykriatisk diagnose istedet. Dette sker allerede. Og man kan trække sager i årtier på denne måde.

 42. harning said

  Hej Grum og velkommen til. 🙂

  Det var dog en grum tanke – at trække sager i langdrag, plante folk for billige penge og stille pseudodiagnoser. 😦
  Er det noget du har belæg for? En kilde på?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 
%d bloggare gillar detta: